Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Öğretim Üyeleri
 

 
Arda İnceoğlu
Profesör (Dekan)

Arda İnceoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1989 yılında birincilikle mezun olduktan sonra Charles Correa’nın Mumbai ofisinde çalıştı. Yüksek lisans eğitimini Fulbright bursu ile North Carolina State University College of Design’da tamamlarken AIA okul madalyasını kazandı. 1992 – 2013 arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde; 2001-2002 ve 2013-2014 arasında NCSU’da öğretim üyesi olarak mimari tasarım stüdyoları ve mimarlık kuramı dersleri verdi. 2014’den beri kurucu Dekan olarak MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden görev yapmaktadır. Mimarlık eğitimi ve araştırmalarının yanında mimarlık meslek pratiğini de sürdürdü. Uygulanmış projeleri arasında Pamukkale Tenis Kulübü (Deniz Aslan ile); Müşkülüm Çiftliği (İpek Yürekli ve Trafo Mimarlar ile); İTÜ Beylerbeyi İlköğretim ilkokulu (İpek Yürekli ve Trafo Mimarlar ile) sayılabilir. Ödül aldığı çok sayıdaki mimari ve kentsel tasarım yarışması arasında 2012 yılındaki Göbeklitepe arkeolojik alanı için yapılan uluslararası yarışmadaki 2. Ödül ve Balıkesir Çamlık Kentsel Tasarım Yarışmasındaki 1. Ödül  sayılabilir. 2002 yılında İpek Yürekli, Deniz Aslan, Cem Altun ve Sevim Aslan ile birlikte tasarladıkları ABS Genel Müdürlük projesi ile Ulusal Mimarlık Ödülünü kazanmıştır.
 
E-posta: arda.inceoglu@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3648

Doktora: İTÜ, 1999
Yüksek Lisans: NCSU College of Design, 1992
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1989

Özgeçmiş
 
_______________________________________________________________________________________________
 
  
Oya Pakdil
Profesör 
 
Lisans ve Y. Lisans derecelerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden (Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) 1975 yılında aldı. Doktora derecesini Oxford Brookes Üniversitesi’nden  1983 yılında aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde göreve başladı. 1985 yılında Y. Doçent, 1991 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör oldu. 1991-2008  yıllarında, YTÜ  Bilgisayar Ortamında Tasarım Bilim Dalı’nda çalıştı. Sürdürülebilirlik, yaşlı ve engelliler için tasarım, konut, mimarlık eğitimi, üzerine araştırma ve yazıları bulunmaktadır. “Assos’un yeni yerleşmesine örnek bir tasarım rehberi” üretmek için 1991-94 yılları arasına Leeds University ortaklığı ve British Council’ın desteklediği bir araştırma projesinde görev yapmıştır. Ayrıca bir çok proje tasarlamış ve uygulamalarda teknik uygulama sorumluluğu (TUS) almıştır.
 
Uygulanan binalarından bazıları :
Yaşamkent Projesi, (1000 kişilik- 40 000 m2) Kemerburgaz 1994
75. Yıl Dinlenme Evi, (450 kişilik) Balgat, Ankara 2000
Nerime Turan Huzurevi (60 kişilik) Yakacık, Kartal, İstanbul, 1999
 
Yarı zamanlı olarak, Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 2002-2010 ve Bahçeşehir Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’nde 2008-2014 yıllarında öğretim üyeliği yapmıştır. MEF Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde 2014 den beri Öğretim Üyesi ve Senato Üyesidir. 
 
E-posta:pakdilo@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3600

Doktora: Oxford Brookes University, Department of Architecture, Post Graduate Reseach School (Oxford Polytechnic) 1983
Yüksek Lisans - Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) 1975

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
  
Natalija Subotincic
Profesör
 
2016 Ocak ayından beri, MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde ders vermektedir. Bunun yanı sıra, Hong Kong Politeknik Üniversitesi Tasarım Okulu’nun dışarıdan değerlendirme ekibinde Denizaşırı Akademik Üye’dir (2016-2019). 2014-2015 yıllarında VELUX Misafir Öğretim Üyeliği programı kapsamında Aarhus Mimarlık Okulu’nda bulunmuştur ve Dalhousie Üniversitesi’nde tez değerlendirme komitesi üyesi olmuştur (2004-2009). Otuz yılı aşkın akademik deneyimi Carleton Üniversitesi (1986-1989 & 1991-1997); Illinois Teknoloji Enstitüsü, (1990-91); Manitoba Üniversitesi (1998-2015)’ndeki görevlerini içermekte, ayrıca Manitoba Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2007-2010 yılları arasında bölüm başkanlığı yapmıştır. Eğitimdeki ilgi alanları birinci yıl mimarlık eğitimi, görsel iletişim, yüksek lisans tezleri, mimarlık tarihi ve teorisi lisans ve yüksek lisans derslerini içermektedir. 
 
Never Speak With Your Mouth Full adlı kitabı 2008’de yayınlanmıştır ve biriktirmeye olan ilgisinin Sigmund Freud yorumuyla bir araya getirilmesini ve California’daki Museum of Jurassic Technology için yapılan bir ekin tasarımını içermektedir. Eleştirel tasarım stüdyosu metodolojileri, Marcel Duchamp, Sigmund Freud ve koleksiyonlar, koleksiyonculuk ve müze tasarımı gibi konularda uluslararası sunumlar, sergiler ve yayınlar yapmıştır.
 
E-posta: subotincicn@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3723
 
Yüksek Lisans:  McGill University, Montreal, 1989
Lisans: Carleton University,1985

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
  
Burcu Serdar Köknar
Yardımcı Doçent (Mimarlık Bölüm Başkanı)
 
1997’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2001'de İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Programı’ndan “Mekansal Arayüzlerin Kente ve Yaşama Katılımları Üzerine  Bir İnceleme” isimli tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. Eş zamanlı olarak çalışmalarını peyzaj tasarımına yoğunlaştırdı ve genellikle mimari tasarım ve peyzaj tasarımı ara kesitinde işler, iç-dış mekan ilişkileri, tasarımda farklı ölçeklerde geçişler üzerinde çalışmaya başladı. 2004-2007 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013’te İTÜ Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı’ndan “Kentsel Dönüşüm Alanlarında Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımlarının Eleştirel Teori İle Bir Okuması” başlıklı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2014-2015 Eğitim yılından bu yana MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015-2016 Eğitim yılı boyunca BAU International Berlin, University of Applied Sciences’da konuk araştırmacı oldu. Aynı zamanda, kurucularından olduğu anonim.istanbul’da profesyonel tasarım çalışmalarını sürdürmekte; tasarım çalışmalarında katılımcı tasarım yöntem araştırmaları da yapmaktadır. Araştırmaları kamusal alan, kent müşterekleri, tasarımda katılımcılık, permakültür, kentsel tarım, peyzaj tasarımı ile mimari üretim ilişkilerine ve farklı ölçeklerdeki tasarım arakesitleri üzerine odaklanmaktadır.
 
E-posta: koknarb@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3632
 
Doktora: İTÜ, 2012
Yüksek Lisans: İTÜ, 2001
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1997

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
  
Kürşad Özdemir
Yardımcı Doçent 
 
Mars’ta ev yapmak?
Dr.Özdemir mimarlık eğitimi alırken binalardan çok uçaklara, gemilere ve makinalara ilgi duydu. Doktora eğitimi için gittiği Viyana’da uzay yapıları üzerinde çalıştı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) için yapılan Mars yapıları projesinde yer aldı. Şimdi öğretim üyesi ve yeni mimarlar yetiştiriyor.

E-posta: ozdemirku@mef.edu.tr
 
Doktora: Viyana Teknik Üniversitesi, 2009
Yüksek Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, 2001
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, 1998

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________

 
 

 
Tomris Akın
Yardımcı Doçent 
 
2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Profesyonel mimarlık üretiminin yanında mimarlık yayınlarında eleştiri ve söyleşiler ile yer aldı.  2010 yılından itibaren mimarlık eğitimine ve araştırmalarına yoğunlaştı. 2016 yılında İTÜ Mimari Tasarım programından doktora derecesini aldı. Güncel mimarlık pratikleri ve eleştirisi, mimarlık strüktürel kurgu ilişkisi merkezde olmak üzere disiplinler arası tasarım pratiği ve mimari tasarım stüdyosu araştırma alanlarından bazılarıdır.
 
E-posta: akint@mef.edu.tr
 
Doktora: İTÜ, 2016
Yüksek Lisans: YTÜ, 2006
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2001

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
  
Aren Emre Kurtgözü
Yardımcı Doçent 
 
Sokakta oynayarak büyüyen son çocuk kuşağının üyelerinden birisi olarak Ankara’da doğdu. ‘Görsel’ onu büyüledi ve ODTÜ’de Endüstriyel Tasarım okuyarak tasarım evine olan yolculuğa başladı. Disipliner sınırları aşmaya duyduğu merak yüzünden, tasarım ve cismaniliğin bilumum veçhesi ile tanışıklık kurdu. Bunlar arasında medya sanatları, görsel iletişim tasarımı, maddi kültür ve iç mimarlık ilk akla gelenlerdir. Beşeriyetin imal edip bir zamanlar severek kullandığı eski eşyayı toplamayı sever. İnsan arzusunun beyhudeliğine ve bunun tecessüm etmiş hallerine hayrandır. Bilkent Üniversitesi’nde Görsel ve Kültürel Çalışmalar dalında yaptığı doktora çalışması akademik manada daha sonra başına gelen hemen herşeyin müsebbibi sayılır. Tasarımın güç ve hakikat iddialarına Nietzsche ve Foucault cephesinden tarihsel bir gözle baktığı bu çalışma aslında belki de henüz bitmemiştir.
 
E-posta: kurtgozua@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3755
 
Doktora: Bilkent Üniversitesi, 2001
Yüksek Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, 1997
Lisans: ODTÜ, 1994

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
 

 
Ahmet Sezgin
Yardımcı Doçent (İç Mimarlık Bölüm Başkanı)
 
Ahmet Sezgin lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden aldı. Mezuniyetinin ardından yüksek lisans eğitimine kadar mimari büro ve şantiye deneyimine sahip oldu. Mimar olarak çalışmaya başlamasından beri ÇEKÜL Vakfı’nın projelerinde de aktif olarak yer almaktadır. Mimar Sinan dönemi mimarlığın üzerinde akademik araştırmalar ve bunların popüler yayınlara dönüştürülmesi için ÇEKÜL Vakfı’nın Sinan’a Saygı Projesi’nin yürütücülüğünü üstlendi. Yüksek Lisans derecesini Brandenburg Teknik Üniversitesi’nde (BTU Cottbus) Dünya Mirası Programı’nda 2006 yılında tamamladı. Doktora derecesini Manchester Üniversitesi Sanat Tarih ve Görsel Çalışmalar (Art History
and Visual Studies) bölümünden 2012 yılında aldı. Doktora araştırma konusunu oluşturan mimarlık tarihi, coğrafya ve siyasi tarih arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmalara devam etmektedir.
 
E-posta: sezginah@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3749
 
Doktora: Manchester University, 2012
Yüksek Lisans: Brandenburg Technical University, 2006
Lisans: ODTÜ, 2000

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
 

 
Sevince Bayrak
Yardımcı Doçent
 
2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu, 2014’te aynı üniversitede doktora çalışmasını tamamladı. 2010 güz yarıyılını doktora tezi araştırması için Westminster Üniversitesi’nde geçirdi. İTÜ, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Artuklu Üniversitesi’nde diploma jürilerinde bulundu ve çeşitli ulusal mimarlık yarışmalarında jüri üyesi olarak görev aldı. İstanbul ve Şili’de mimarlık ofislerinde çalıştıktan sonra 2007’de Oral Göktaş’la beraber SO? Mimarlık ve Fikriyat’ı kurdular. 2009’da London School of Economics ve Arkitera tarafından düzenlenen Urban Age konferansı kapsamındaki araştırma projesinde yer aldılar. Ulusal yarışmalarda ödül alan projelerinin yanı sıra, İstanbul Modern – MoMA PS1 işbirliği ile gerçekleştirilen Yeni Mimarlık Programı’nda Göğe Bakma Durağı isimli projeleri birinci seçildi, uygulandı ve Architekturführer Istanbul adlı kitapta yayınlandı. Bu proje MoMA ve MAXXI’de sergilendi. 2015 yılında, Londra’da İngiliz Kraliyet Sanat Akademisi’nin Turkishceramics ile açtığı uluslararası davetli yarışmayı kazandılar, ve projeleri Beklenmedik Tepe, İngiliz Kraliyet Sanat Akademisi’nde uygulandı. Bu proje, Wallpaper, Dezeen, Huffington Post gibi mecralarda ve Public Art Now isimli kitapta yayınlandı. Roma’daki modern sanat müzesi MAXXI için yapmış oldukları Kayıp Bariyer adlı eser 2016 yılında MAXXI’nin kalıcı koleksiyonuna katıldı. Son yerleştirmeleri Ortaköy Meydanı’ndaki Havai Bahçe; Sotheby’s, Wallpaper ve Architectural Digest gibi yayın ve kurumların en iyi yerleştirmeler listesine girdi. Aralarında Londra, Roma, Floransa, Cenova, Bordeaux’nun da bulunduğu şehirlerde, akademik ve mesleki etkinliklerde davetli konuşmacı olarak kamusal alan, mimarlık ve kentleşme üzerine sunumlar yaptı. 2015 yılından beri MEF Üniversitesi’nde Y. Doçent olarak çalışıyor.
 
E-posta: goktass@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3714
 
Doktora: İTÜ, 2014
Yüksek Lisans: İTÜ, 2009
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2005

Özgeçmiş
Kişisel Websitesi

_______________________________________________________________________________________________
 
 


 
Egemen Nardereli
Araştırma Görevlisi
 
Egemen Nardereli, lisans eğitimine İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde başladı. İTÜ İç Mimarlık bölümüne yatay geçiş ile kabul edildi. Mimarlık bölümü ile çift anadal programına kabul edilerek geniş ölçekler arasında çalışma imkanı buldu. Dijital anlatım teknikleri ve görselleştime alanında deneyim kazandı. Serbest çalıştığı zaman boyunca yeni medya ve mimari tasarım ara kesiti ile ilgilenerek, pek çok görsel/işitsel performans projesinde yer aldı. MEF Üniversitesi’nde yapılan MASS - Media Architecture Spatial Systems - v1.0 atöyle çalışmasında asistan olarak yer aldı. Ardından 2015 senesinde MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde  araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Alanındaki araştırmalara yüksek lisansında devam ediyor.
 
E-posta: narderelie@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3614
 
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, 2015 / Mimarlık Bölümü 2015

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
 

 
Derya Uzal
Araştırma Görevlisi
 
Derya Uzal, iç mimarlık bölümü lisans eğitimini 2011, mimarlık bölüm lisans eğitimini ise 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. 2013 yılından itibaren yüksek lisans eğitimine  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım bölümünde devam etmektedir.  Lisans eğitimine devam ederken  Cumhuriyet sonrası Türkiye Mimarlığı’nın belgelenmesi ve sergilenmesi üzerine  SALT’ta araştırmacı olarak görev aldı. 2014 yılında Barcelona’da bulunan EMBT | Enric Miralles - Benedetta Tagliabue | Arquitectes Associats ofisi ve vakfında çeşitli sergi ve mimari projelerde çalıştı. 2015 yılından beri MEF Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.
 
E-posta: uzald@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3614
 
Yüksek Lisans: İTÜ, 2013-.
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 2011 / Mimarlık Bölümü, 2013.

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 


 
Başak Eren
Araştırma Görevlisi
 
Başak Eren 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine bir dönem Erasmus öğrenci değişim programı dahilinde gittiği Universita Degli Studi di Ferrara’da devam etti. 2015 yılında  Şehir ve Bölge Planlama yandal programını da tamamladıktan sonra, 1 yıl boyunca Özer/Ürger Mimarlık ofisinde çeşitli konu ve ölçeklerdeki mimari projelerde çalıştı. 2016 eylül ayından itibaren MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 
 
E-posta: erenb@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3614
 
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2015

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 


 
Eda Yeyman
Araştırma Görevlisi

Eda Yeyman İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden 2011 yılında birincilikle mezun oldu.  2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yaptığı çift anadal programını tamamlayarak Mimarlık Bölümü’nden de lisans derecesini aldı. Lisans eğitimine devam ederken Pab Mimari Tasarım ofisinde çeşitli sergi ve mimari projelerde çalıştı. Yüksek lisans eğitimini Fulbright bursu ile gittiği University of Pennsylvania’da tamamladı. University of Pennsylvania ve University of Michiganda mimarı proje stüdyolarında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015 yazında Shanghai’da bulunan CAP Contemporary Architecture Practice ofisinde çeşitli iç mimari projelerinde ve mimarı yayınlarda çalıştı. 2016 yazından beri MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

E-posta: yeymane@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3614

Yüksek Lisans: University of Pennsylvania School of Design, 2016.
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 2011 / Mimarlık Bölümü, 2013.

Özgeçmiş

YARI ZAMANLI AKADEMİSYENLER
 
  Doç.Dr. İpek Yürekli

Doktora: İTÜ, 2003
Yüksek Lisans: İTÜ, 1993.
Lisans: İTÜ, 1990.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Dr. And Akman

E-posta: akmanan@mef.edu.tr

Doktora: Mimar Sinan Üniversitesi, 2002
Lisans ve Yüksek Lisans : Mimar Sinan Üniversitesi, 1986

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Dr. Özlem Altınkaya

E-posta: altınkayao@mef.edu.tr

Doktora: Harvard University Graduate School of Design, 2016.
Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008.
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, 2006.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Dr. Rivka Geron Schilds

E-posta: geronr@mef.edu.tr

Doktora: İTÜ, 2001.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2004.
Lisans: İTÜ, 2015.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Aslı Şener

Yüksek Lisans: İTÜ, 1996.
Lisans: İTÜ, 1993.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Başak Bakkaloğlu

Lisans: İTÜ, 2010.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Cemal Çobanoğlu

Yüksek Lisans: IMIAD, 2011.
Lisans: İTÜ, 2008.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Deniz Çiler Erkan Koca

E-posta: erkanc@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Universitesi, 2006.
Lisans: İstanbul Kültür Üniversitesi, 2003.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Efe Gözen

Doktora: İTÜ, 2014 -.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2011 - TU Delft, 2011.
Lisans: İTÜ, 2007.

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
  Emre Özgüder

E-posta: ozgudere@mef.edu.tr

Lisans: Marmara Üniversitesi.
_______________________________________________________________________________________________
 
  Oral Göktaş

E-posta: goktaso@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ, 2009.
Lisans: İTÜ, 2005.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Tutku Sevinç

E-posta: sevinct@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ, 2013.
Lisans: İTÜ, 2009.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Yelda Gin
 
E-posta: giny@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2005.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Zeynep Aydemir

Doktora: İTÜ, 2011-.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2011.
Lisans: İTÜ, 2008.

Özgeçmiş

Sosyal Medya