Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Öğretim Üyeleri
  
Oya Pakdil
Profesör (Dekan)
 
Lisans ve Y. Lisans derecelerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden (Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) 1975 yılında aldı. Doktora derecesini Oxford Brookes Üniversitesi’nden  1983 yılında aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde göreve başladı. 1985 yılında Y. Doçent, 1991 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör oldu. 1991-2008  yıllarında, YTÜ  Bilgisayar Ortamında Tasarım Bilim Dalı’nda çalıştı. Sürdürülebilirlik, yaşlı ve engelliler için tasarım, konut, mimarlık eğitimi, üzerine araştırma ve yazıları bulunmaktadır. “Assos’un yeni yerleşmesine örnek bir tasarım rehberi” üretmek için 1991-94 yılları arasına Leeds University ortaklığı ve British Council’ın desteklediği bir araştırma projesinde görev yapmıştır. Ayrıca bir çok proje tasarlamış ve uygulamalarda teknik uygulama sorumluluğu (TUS) almıştır.
 
Uygulanan binalarından bazıları :
Yaşamkent Projesi, (1000 kişilik- 40 000 m2) Kemerburgaz 1994
75. Yıl Dinlenme Evi, (450 kişilik) Balgat, Ankara 2000
Nerime Turan Huzurevi (60 kişilik) Yakacık, Kartal, İstanbul, 1999
 
Yarı zamanlı olarak, Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 2002-2010 ve Bahçeşehir Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’nde 2008-2014 yıllarında öğretim üyeliği yapmıştır. MEF Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde 2014 den beri Öğretim Üyesi ve Senato Üyesidir. 
 
E-posta:pakdilo@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3600

Doktora: Oxford Brookes University, Department of Architecture, Post Graduate Reseach School (Oxford Polytechnic) 1983
Yüksek Lisans - Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) 1975

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
 

 
Arda İnceoğlu
Profesör

Arda İnceoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1989 yılında birincilikle mezun olduktan sonra Charles Correa’nın Mumbai ofisinde çalıştı. Yüksek lisans eğitimini Fulbright bursu ile North Carolina State University College of Design’da tamamlarken AIA okul madalyasını kazandı. 1992 – 2013 arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde; 2001-2002 ve 2013-2014 arasında NCSU’da öğretim üyesi olarak mimari tasarım stüdyoları ve mimarlık kuramı dersleri verdi. 2014’den beri kurucu Dekan olarak MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden görev yapmaktadır. Mimarlık eğitimi ve araştırmalarının yanında mimarlık meslek pratiğini de sürdürdü. Uygulanmış projeleri arasında Pamukkale Tenis Kulübü (Deniz Aslan ile); Müşkülüm Çiftliği (İpek Yürekli ve Trafo Mimarlar ile); İTÜ Beylerbeyi İlköğretim ilkokulu (İpek Yürekli ve Trafo Mimarlar ile) sayılabilir. Ödül aldığı çok sayıdaki mimari ve kentsel tasarım yarışması arasında 2012 yılındaki Göbeklitepe arkeolojik alanı için yapılan uluslararası yarışmadaki 2. Ödül ve Balıkesir Çamlık Kentsel Tasarım Yarışmasındaki 1. Ödül  sayılabilir. 2002 yılında İpek Yürekli, Deniz Aslan, Cem Altun ve Sevim Aslan ile birlikte tasarladıkları ABS Genel Müdürlük projesi ile Ulusal Mimarlık Ödülünü kazanmıştır.
 
E-posta: arda.inceoglu@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3648

Doktora: İTÜ, 1999
Yüksek Lisans: NCSU College of Design, 1992
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1989

Özgeçmiş
 
_______________________________________________________________________________________________
 
  
Natalija Subotincic
Profesör
 
2016 Ocak ayından beri, MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde ders vermektedir. Bunun yanı sıra, Hong Kong Politeknik Üniversitesi Tasarım Okulu’nun dışarıdan değerlendirme ekibinde Denizaşırı Akademik Üye’dir (2016-2019). 2014-2015 yıllarında VELUX Misafir Öğretim Üyeliği programı kapsamında Aarhus Mimarlık Okulu’nda bulunmuştur ve Dalhousie Üniversitesi’nde tez değerlendirme komitesi üyesi olmuştur (2004-2009). Otuz yılı aşkın akademik deneyimi Carleton Üniversitesi (1986-1989 & 1991-1997); Illinois Teknoloji Enstitüsü, (1990-91); Manitoba Üniversitesi (1998-2015)’ndeki görevlerini içermekte, ayrıca Manitoba Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2007-2010 yılları arasında bölüm başkanlığı yapmıştır. Eğitimdeki ilgi alanları birinci yıl mimarlık eğitimi, görsel iletişim, yüksek lisans tezleri, mimarlık tarihi ve teorisi lisans ve yüksek lisans derslerini içermektedir. 
 
Never Speak With Your Mouth Full adlı kitabı 2008’de yayınlanmıştır ve biriktirmeye olan ilgisinin Sigmund Freud yorumuyla bir araya getirilmesini ve California’daki Museum of Jurassic Technology için yapılan bir ekin tasarımını içermektedir. Eleştirel tasarım stüdyosu metodolojileri, Marcel Duchamp, Sigmund Freud ve koleksiyonlar, koleksiyonculuk ve müze tasarımı gibi konularda uluslararası sunumlar, sergiler ve yayınlar yapmıştır.
 
E-posta: subotincicn@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3723
 
Yüksek Lisans:  McGill University, Montreal, 1989
Lisans: Carleton University,1985

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
  
Burcu Serdar Köknar
Yardımcı Doçent (Mimarlık Bölüm Başkanı)
 
1997’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2001'de İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Programı’ndan “Mekansal Arayüzlerin Kente ve Yaşama Katılımları Üzerine  Bir İnceleme” isimli tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. Eş zamanlı olarak çalışmalarını peyzaj tasarımına yoğunlaştırdı ve genellikle mimari tasarım ve peyzaj tasarımı ara kesitinde işler, iç-dış mekan ilişkileri, tasarımda farklı ölçeklerde geçişler üzerinde çalışmaya başladı. 2004-2007 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013’te İTÜ Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı’ndan “Kentsel Dönüşüm Alanlarında Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımlarının Eleştirel Teori İle Bir Okuması” başlıklı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2014-2015 Eğitim yılından bu yana MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015-2016 Eğitim yılı boyunca BAU International Berlin, University of Applied Sciences’da konuk araştırmacı oldu. Aynı zamanda, kurucularından olduğu anonim.istanbul’da profesyonel tasarım çalışmalarını sürdürmekte; tasarım çalışmalarında katılımcı tasarım yöntem araştırmaları da yapmaktadır. Araştırmaları kamusal alan, kent müşterekleri, tasarımda katılımcılık, permakültür, kentsel tarım, peyzaj tasarımı ile mimari üretim ilişkilerine ve farklı ölçeklerdeki tasarım arakesitleri üzerine odaklanmaktadır.
 
E-posta: koknarb@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3632
 
Doktora: İTÜ, 2012
Yüksek Lisans: İTÜ, 2001
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1997

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
  
Kürşad Özdemir
Yardımcı Doçent 
 
Mars’ta ev yapmak?
Dr.Özdemir mimarlık eğitimi alırken binalardan çok uçaklara, gemilere ve makinalara ilgi duydu. Doktora eğitimi için gittiği Viyana’da uzay yapıları üzerinde çalıştı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) için yapılan Mars yapıları projesinde yer aldı. Şimdi öğretim üyesi ve yeni mimarlar yetiştiriyor.

E-posta: ozdemirku@mef.edu.tr
 
Doktora: Viyana Teknik Üniversitesi, 2009
Yüksek Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, 2001
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, 1998

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________

 
 

 
Tomris Akın
Yardımcı Doçent 
 
2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Profesyonel mimarlık üretiminin yanında mimarlık yayınlarında eleştiri ve söyleşiler ile yer aldı.  2010 yılından itibaren mimarlık eğitimine ve araştırmalarına yoğunlaştı. 2016 yılında İTÜ Mimari Tasarım programından doktora derecesini aldı. Güncel mimarlık pratikleri ve eleştirisi, mimarlık strüktürel kurgu ilişkisi merkezde olmak üzere disiplinler arası tasarım pratiği ve mimari tasarım stüdyosu araştırma alanlarından bazılarıdır.
 
E-posta: akint@mef.edu.tr
 
Doktora: İTÜ, 2016
Yüksek Lisans: YTÜ, 2006
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2001

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________

 
 

 
Ozan Avcı
Yardımcı Doçent 
 
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2005 yılında 3.lük derecesiyle mezun olduktan sonra aynı okulda Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programına başlamıştır. 2006-2007 yılları arasında Erasmus öğrencisi olarak Almanya’daki Brandenburgh Teknik Üniversitesi’nde (BTU-Cottbus) tez çalışmalarına devam etmiş ve 2008 yılında yüksek lisansını tamamlayıp İ.T.Ü. Mimari Tasarım Doktora Programına başlamıştır. 2013-2014 yılları arasında Fulbright bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pennsilvanya Üniversitesi (U-Penn) Tasarım Okulu’nda misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2016 yılında doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2005-2017 yılları arasında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış, mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmış ve kuramsal dersler vermiştir. Çeşitli yarışmalarda öğrenci ve profesyonel kategorilerinde ödülleri vardır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda atölye çalışması organize etmiş, birçok atölyeye de yürütücü olarak davet edilmiştir. Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır. 2009 yılında Ahu Sökmenoğlu ile birlikte İ.T.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu Kütüphanesi iç mimari proje tasarımını yapmıştır ve bu proje 2010 yılında tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 2016 yılında Beşiktaş Bahçe ve Çiçek Festivali kapsamında Beşiktaş’taki Dünya Barış Parkı’nda Birge Yıldırım Okta ile birlikte Kuşluk isimli projeyi tasarlamış ve bu proje aynı yıl uygulanarak kullanıma açılmış ve Türkiye Mimarlık Yıllığı 2016’ya girmiştir. 2017 yılından itibaren MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları zaman-mekan-beden ilişkileri, bedensel deneyim, temsil kuramları ve yöntemleri, temsil-duyumsama ilişkisi ve moda tasarımı-mimarlık etkileşimi üzerine yoğunlaşmaktadır. 

E-posta: avcio@mef.edu.tr
 
Doktora: İTÜ, 2016
Yüksek Lisans: İTÜ, 2008
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2005

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
 
 
Ayşe Zeynep Aydemir
Yardımcı Doçent 
 
2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden, 2011 yılında Mimari Tasarım Yüksek Lisans programından mezun oldu. 2010-2017 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak ders verdi. 2014-2016 yılları arasında TUBITAK desteği ile Gent ve Brüksel’de KU Leuven Mimarlık Fakültesi’nde ziyaretçi doktora araştırmacısı olarak bulundu. 2015 yılında KU Leuven Uluslararası Mimarlık Yüksek Lisans programında(Brüksel) stüdyo yürütücüsü olarak ders verdi. 2017 yılında KU Leuven ve İTÜ Mimari Tasarım arasında ortak yürütülen ‘Experiments, Practices and Positions in Architectural Design Studios’ başlıklı çalışmasıyla doktor ünvanını aldı.
Şubat 2017’den beri MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde ders vermekte; araştırma ve eğitim konuları mimari tasarımda yeni pedagojiler ve yeni üretim teknikleri, yaratıcı kümelenmeler, tasarla-yap stüdyoları, aşağıdan-yukarıya yaklaşımlar, birlikte tasarlama, keşif ve deneyi içermektedir.
  
E-posta: aydemirz@mef.edu.tr
 
Doktora: İTÜ & KU Leuven Faculteit Architectuur, 2017
Yüksek Lisans: İTÜ, 2011
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2008

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
  
Aren Emre Kurtgözü
Yardımcı Doçent 
 
Sokakta oynayarak büyüyen son çocuk kuşağının üyelerinden birisi olarak Ankara’da doğdu. ‘Görsel’ onu büyüledi ve ODTÜ’de Endüstriyel Tasarım okuyarak tasarım evine olan yolculuğa başladı. Disipliner sınırları aşmaya duyduğu merak yüzünden, tasarım ve cismaniliğin bilumum veçhesi ile tanışıklık kurdu. Bunlar arasında medya sanatları, görsel iletişim tasarımı, maddi kültür ve iç mimarlık ilk akla gelenlerdir. Beşeriyetin imal edip bir zamanlar severek kullandığı eski eşyayı toplamayı sever. İnsan arzusunun beyhudeliğine ve bunun tecessüm etmiş hallerine hayrandır. Bilkent Üniversitesi’nde Görsel ve Kültürel Çalışmalar dalında yaptığı doktora çalışması akademik manada daha sonra başına gelen hemen herşeyin müsebbibi sayılır. Tasarımın güç ve hakikat iddialarına Nietzsche ve Foucault cephesinden tarihsel bir gözle baktığı bu çalışma aslında belki de henüz bitmemiştir.
 
E-posta: kurtgozua@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3755
 
Doktora: Bilkent Üniversitesi, 2001
Yüksek Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, 1997
Lisans: ODTÜ, 1994

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
 

 
Ahmet Sezgin
Yardımcı Doçent (İç Mimarlık Bölüm Başkanı)
 
Ahmet Sezgin lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden aldı. Mezuniyetinin ardından yüksek lisans eğitimine kadar mimari büro ve şantiye deneyimine sahip oldu. Mimar olarak çalışmaya başlamasından beri ÇEKÜL Vakfı’nın projelerinde de aktif olarak yer almaktadır. Mimar Sinan dönemi mimarlığın üzerinde akademik araştırmalar ve bunların popüler yayınlara dönüştürülmesi için ÇEKÜL Vakfı’nın Sinan’a Saygı Projesi’nin yürütücülüğünü üstlendi. Yüksek Lisans derecesini Brandenburg Teknik Üniversitesi’nde (BTU Cottbus) Dünya Mirası Programı’nda 2006 yılında tamamladı. Doktora derecesini Manchester Üniversitesi Sanat Tarih ve Görsel Çalışmalar (Art History
and Visual Studies) bölümünden 2012 yılında aldı. Doktora araştırma konusunu oluşturan mimarlık tarihi, coğrafya ve siyasi tarih arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmalara devam etmektedir.
 
E-posta: sezginah@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3749
 
Doktora: Manchester University, 2012
Yüksek Lisans: Brandenburg Technical University, 2006
Lisans: ODTÜ, 2000

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
 

 
Sevince Bayrak
Yardımcı Doçent
 
2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu, 2014’te aynı üniversitede doktora çalışmasını tamamladı. 2010 güz yarıyılını doktora tezi araştırması için Westminster Üniversitesi’nde geçirdi. İTÜ, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Artuklu Üniversitesi’nde diploma jürilerinde bulundu ve çeşitli ulusal mimarlık yarışmalarında jüri üyesi olarak görev aldı. İstanbul ve Şili’de mimarlık ofislerinde çalıştıktan sonra 2007’de Oral Göktaş’la beraber SO? Mimarlık ve Fikriyat’ı kurdular. 2009’da London School of Economics ve Arkitera tarafından düzenlenen Urban Age konferansı kapsamındaki araştırma projesinde yer aldılar. Ulusal yarışmalarda ödül alan projelerinin yanı sıra, İstanbul Modern – MoMA PS1 işbirliği ile gerçekleştirilen Yeni Mimarlık Programı’nda Göğe Bakma Durağı isimli projeleri birinci seçildi, uygulandı ve Architekturführer Istanbul adlı kitapta yayınlandı. Bu proje MoMA ve MAXXI’de sergilendi. 2015 yılında, Londra’da İngiliz Kraliyet Sanat Akademisi’nin Turkishceramics ile açtığı uluslararası davetli yarışmayı kazandılar, ve projeleri Beklenmedik Tepe, İngiliz Kraliyet Sanat Akademisi’nde uygulandı. Bu proje, Wallpaper, Dezeen, Huffington Post gibi mecralarda ve Public Art Now isimli kitapta yayınlandı. Roma’daki modern sanat müzesi MAXXI için yapmış oldukları Kayıp Bariyer adlı eser 2016 yılında MAXXI’nin kalıcı koleksiyonuna katıldı. Son yerleştirmeleri Ortaköy Meydanı’ndaki Havai Bahçe; Sotheby’s, Wallpaper ve Architectural Digest gibi yayın ve kurumların en iyi yerleştirmeler listesine girdi. Aralarında Londra, Roma, Floransa, Cenova, Bordeaux’nun da bulunduğu şehirlerde, akademik ve mesleki etkinliklerde davetli konuşmacı olarak kamusal alan, mimarlık ve kentleşme üzerine sunumlar yaptı. 2015 yılından beri MEF Üniversitesi’nde Y. Doçent olarak çalışıyor.
 
E-posta: goktass@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3714
 
Doktora: İTÜ, 2014
Yüksek Lisans: İTÜ, 2009
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2005

Özgeçmiş
Kişisel Websitesi

_______________________________________________________________________________________________
  
Avşar Karababa
Yardımcı Doçent
 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU), Mimarlık bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2009 yılında tamamladığı İTU Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı sırasında Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde altı ay Erasmus öğrencisi olarak okudu. Küreselleşme çerçevesinde kentsel kimlik konusunda odaklanan doktora tezi ile İTÜ’den Mimari Tasarım doktora derecesini aldı. Mimarlık ve kentsel tasarımda somutlaşan kültür ve güç ilişkilerini içeren fenomonolojik araştırmalarda çalıştı. Aynı zamanda içlerinde Teğet Mimarlık da olan çeşitli mimarlık ofislerde çalışarak, ulusal ve uluslararası workshoplara ve mimari proje yarışmalarına katılarak mimarlık pratiğini sürdürdü. 2017’den beri Mef Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Güncel araştırma ilgisi mimari tasarımda teori ve pratik ilişkisi, ilişkisel teori, beden-mekan-zaman ilişkileri ve mimarlıkta ilişkisel deneyim ile disiplinler ötesi çalışmaları içermektedir. 

 
E-posta: karababaa@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3736
 
Doktora: İTÜ, 2015
Yüksek Lisans: İTÜ, 2009
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2006

Özgeçmiş
 

_______________________________________________________________________________________________

 
 


 
Egemen Nardereli
Araştırma Görevlisi
 
Egemen Nardereli, lisans eğitimine İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde başladı. İTÜ İç Mimarlık bölümüne yatay geçiş ile kabul edildi. Mimarlık bölümü ile çift anadal programına kabul edilerek geniş ölçekler arasında çalışma imkanı buldu. Dijital anlatım teknikleri ve görselleştime alanında deneyim kazandı. Serbest çalıştığı zaman boyunca yeni medya ve mimari tasarım ara kesiti ile ilgilenerek, pek çok görsel/işitsel performans projesinde yer aldı. MEF Üniversitesi’nde yapılan MASS - Media Architecture Spatial Systems - v1.0 atöyle çalışmasında asistan olarak yer aldı. Ardından 2015 senesinde MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde  araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Alanındaki araştırmalara yüksek lisansında devam ediyor.
 
E-posta: narderelie@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3614
 
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, 2015 / Mimarlık Bölümü 2015

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 
 

 
Derya Uzal
Araştırma Görevlisi
 
Derya Uzal, iç mimarlık bölümü lisans eğitimini 2011, mimarlık bölüm lisans eğitimini ise 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. 2013 yılından itibaren yüksek lisans eğitimine  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım bölümünde devam etmektedir.  Lisans eğitimine devam ederken  Cumhuriyet sonrası Türkiye Mimarlığı’nın belgelenmesi ve sergilenmesi üzerine  SALT’ta araştırmacı olarak görev aldı. 2014 yılında Barcelona’da bulunan EMBT | Enric Miralles - Benedetta Tagliabue | Arquitectes Associats ofisi ve vakfında çeşitli sergi ve mimari projelerde çalıştı. 2015 yılından beri MEF Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.
 
E-posta: uzald@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3614
 
Yüksek Lisans: İTÜ, 2013-.
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 2011 / Mimarlık Bölümü, 2013.

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 


 
Başak Eren
Araştırma Görevlisi
 
Başak Eren 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine bir dönem Erasmus öğrenci değişim programı dahilinde gittiği Universita Degli Studi di Ferrara’da devam etti. 2015 yılında  Şehir ve Bölge Planlama yandal programını da tamamladıktan sonra, 1 yıl boyunca Özer/Ürger Mimarlık ofisinde çeşitli konu ve ölçeklerdeki mimari projelerde çalıştı. 2016 eylül ayından itibaren MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 
 
E-posta: erenb@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3614
 
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2015

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
 


 
Eda Yeyman
Araştırma Görevlisi

Eda Yeyman İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden 2011 yılında birincilikle mezun oldu.  2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yaptığı çift anadal programını tamamlayarak Mimarlık Bölümü’nden de lisans derecesini aldı. Lisans eğitimine devam ederken Pab Mimari Tasarım ofisinde çeşitli sergi ve mimari projelerde çalıştı. Yüksek lisans eğitimini Fulbright bursu ile gittiği University of Pennsylvania’da tamamladı. University of Pennsylvania ve University of Michiganda mimarı proje stüdyolarında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015 yazında Shanghai’da bulunan CAP Contemporary Architecture Practice ofisinde çeşitli iç mimari projelerinde ve mimarı yayınlarda çalıştı. 2016 yazından beri MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

E-posta: yeymane@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3614

Yüksek Lisans: University of Pennsylvania School of Design, 2016.
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 2011 / Mimarlık Bölümü, 2013.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  
Yasemin Burcu Baloğlu
Araştırma Görevlisi

Burcu Baloğlu 2008 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı bölümde 2008-2010 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yapmış ve çevre- davranış ilişkileri odaklı yüksek lisans programını ticari mekanlar, mağaza atmosferi üzerine yoğunlaşan teziyle tamamlamıştır. Farklı mimarlık ve tasarım ofislerinde uluslararası ajanslarla yürütülen pek çok önemli disiplinler arası çalışma ve ödüllü mimari yarışma projelerinde görev almıştır. Konut projeleri, ticari yapılar, eğitim yapıları, konaklama tesisleri ve doğal yaşam parkları gibi farklı ölçekli projelerde tasarımcı olarak çalışmıştır. Milano Domus Academy bünyesinde konaklama tasarımı eğitimi almıştır. Halen mimari tasarım alanında doktora çalışmasına devam etmektedir. 

E-posta: balogluy@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3614

Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi, Halen
Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2010
Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2008

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
  
Beril Sarısakal
Araştırma Görevlisi

Beril Sarısakal İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ndeki eğitiminin bir yılını Erasmus programı aracılığıyla Universität der Künste Berlin’de geçirdi. 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Aynı yıl geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mimarlık pratikleri hakkında çalışmak üzere İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2016-2017 yılları arasında SALT Araştırma’da 20. yy Türkiyesinin tasarım tarihini belgeleme amacıyla çeşitli sanatçı ve mimar arşivleri üzerinde proje asistanı olarak çalıştı. 2017 Eylül’den beri MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.


E-posta: sarisakalb@mef.edu.tr​
Tel: + 90 212 395 3614

Yüksek Lisans: İTÜ, 2016-.
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2016 

Özgeçmiş 

YARI ZAMANLI AKADEMİSYENLER
 
  Doç.Dr. İpek Yürekli

Doktora: İTÜ, 2003
Yüksek Lisans: İTÜ, 1993.
Lisans: İTÜ, 1990.

Özgeçmiş
____________________________________________________________________________________________
 
  Dr. Hasan Cenk Dereli

E-posta:derelic@mef.edu.tr 

Doktora: İTÜ, 2016
Yüksek Lisans: İTÜ, 20110
Lisans:İTÜ, 2007

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Çağrı Küçükay

E-posta:kucukayc@mef.edu.tr

Doktora: İTÜ, 2005-.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2005
Lisans:YTÜ, 2002

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Ali Taptık

E-posta:taptika@mef.edu.tr 

Doktora: İTÜ, 2012-.
​Yüksek Lisans: İTÜ, 2011
Lisans:İTÜ, 2007

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Efe Gözen

Doktora: İTÜ, 2014 -.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2011 - TU Delft, 2011.
Lisans: İTÜ, 2007.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Beril Sezen

E-posta:

Doktora: İTÜ, 2016-.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2012
Lisans:İTÜ, 2008

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Aslı Şener

Yüksek Lisans: İTÜ, 1996.
Lisans: İTÜ, 1993.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  İmre Hadi

E-posta:hadii@mef.edu.tr 

Yüksek Lisans: Pratt Instittute, 1998
Lisans:Mimar Sinan Üniversitesi, 1995

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Firuzan Melike Sümertaş

E-posta: sumertasm@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: ODTU, 2006.
Lisans: ODTU, 2003.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Bilge Kalfa

E-posta: kalfab@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ, 2008.
Lisans: İTÜ, 2006.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Oral Göktaş

E-posta: goktaso@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ, 2009.
Lisans: İTÜ, 2005.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Kerim Kürkçü

E-posta:kurkcuk@mef.edu.tr 

Yüksek Lisans: İTÜ, 2009
Lisans:İTÜ, 2005

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Tutku Sevinç

E-posta: sevinct@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ, 2013.
Lisans: İTÜ, 2009.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Didem Sağlam

E-posta:

Yüksek Lisans: İTÜ, 2013.
Lisans: İTÜ, 2009.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  İpek Avanoğlu

E-posta:avanoglui@mef.edu.tr 

Yüksek Lisans: İTÜ, 2013 & The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, 2014
Lisans:İTÜ, 2011

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Sabine Rividi

E-posta:rividis@mef.edu.tr 

Lisans:Rhode Island School of Arts, 1999. 

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Gamze İşcan

E-posta:iscang@mef.edu.tr

Lisans:YTÜ, 2004

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 

Sosyal Medya