Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Akademik Kadro
Öğretim Üyeleri

 
 

 
Arda İnceoğlu
Profesör

Arda İnceoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1989 yılında birincilikle mezun olduktan sonra Charles Correa’nın Mumbai ofisinde çalıştı. Yüksek lisans eğitimini Fulbright bursu ile North Carolina State University College of Design’da tamamlarken AIA okul madalyasını kazandı. 1992 – 2013 arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde; 2001-2002 ve 2013-2014 arasında NCSU’da öğretim üyesi olarak mimari tasarım stüdyoları ve mimarlık kuramı dersleri verdi. 2014’den beri kurucu Dekan olarak MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden görev yapmaktadır. Mimarlık eğitimi ve araştırmalarının yanında mimarlık meslek pratiğini de sürdürdü. Uygulanmış projeleri arasında Pamukkale Tenis Kulübü (Deniz Aslan ile); Müşkülüm Çiftliği (İpek Yürekli ve Trafo Mimarlar ile); İTÜ Beylerbeyi İlköğretim ilkokulu (İpek Yürekli ve Trafo Mimarlar ile) sayılabilir. Ödül aldığı çok sayıdaki mimari ve kentsel tasarım yarışması arasında 2012 yılındaki Göbeklitepe arkeolojik alanı için yapılan uluslararası yarışmadaki 2. Ödül ve Balıkesir Çamlık Kentsel Tasarım Yarışmasındaki 1. Ödül  sayılabilir. 2002 yılında İpek Yürekli, Deniz Aslan, Cem Altun ve Sevim Aslan ile birlikte tasarladıkları ABS Genel Müdürlük projesi ile Ulusal Mimarlık Ödülünü kazanmıştır.
 
E-posta: arda.inceoglu@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3648

Doktora: İTÜ, 1999
Yüksek Lisans: NCSU College of Design, 1992
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1989

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________

 
 
Şebnem Yücel
Profesör (Mimarlık Bölüm Başkanı)

Şebnem Yücel 1993’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1996 yılında devlet bursu kazanarak yüksek lisans ve doktora çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 1998’de University of Cincinnati’den yüksek lisans derecesini aldı. Doktora programına başladığı Arizona State University’de aynı zamanda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Orientalism (Interdisciplinary Program in Humanities) ve Araştırma Yöntemleri (College of Architecture and Environmental Design) derslerini verdi.  Doktora çalışmalarını 2003 yılında tamamlayarak mecburi hizmeti nedeniyle atandığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 2013’e kadar mimarlık tarihi, kuramı ve mimari tasarım stüdyosu derslerine girdi. 2018 yılına kadar İzmir’de özel üniversitelerde çalışan Yücel aynı zamanda İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ulusal proje yarışmalarında jüri üyeliği yapan ve uluslarası konferanslarda sunumları olan Yücel’in akademik çalışmaları mimarlıkta kültürel kimlik, batı-dışı modernlik ve temsiliyet konularına odaklanmaktadır.  Yayınları arasında “Minority Heterotopias: The Cortijos of Izmir” (2016, ARQ: Architectural Research Quarterly;) “Regional/Modern and the Rest” (2015, Architecture, Culture, Interpretation); ve “Identity Calling: Turkish Architecture and the West” (2007, Architecture, Ethics and the Personhood of Place) yer almaktadır
 
E-posta: yucelse@mef.edu.tr

Doktora: Arizona State University, 2003. 
Yüksek Lisans: University of Cincinnati, 1998
Lisans: ODTÜ, 1993

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________

 
 
Ayşe Hilal Uğurlu
Doçent

2005 yılında İTÜ Mimarlık Tarihi programında doktora çalışmasına başladı. 2009-2010 öğretim yılında Harvard Üniversitesi’ne misafir öğrenci olarak gitti. Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) ve Mimarlık ve Sanat Tarihi Bölümlerinden pek çok ders aldı. 2012 senesinde “III. Selim’in İstanbul’u: Siyâsî ve Askerî Dönüşümler Işığında İmar Faaliyetleri” başlıklı doktora tezini tamamladı. 
2014-15 akademik yılında, Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırmaları Merkezi’nde (ANAMED) yürüttüğü “İstanbul’un Sosyal Merkezi olarak Selatin Cami Avluları”başlıklı doktora sonrası projesinin ileri safhaları, sonraki yıllarda SALT Araştırma Fonu ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü gibi kurumlar tarafından desteklendi. 
Geçtiğimiz yıl (2017-18) Oxford Universitesi, Khalili Araştırma Merkezinde Barakat Doktora Sonrası araştırmacısı olarak “İhtilaller Çağında bir Müceddid Sultan: III.Selim (r. 1789–1807)Devrinde Siyaset, Sanat ve Mimari” başlıklı projesi üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Aynı proje ile Barakat Trust 2018-19 Büyük Ödül’üne hak kazandı. 
Dr. Suzan Yalman ile birlikte; “Eşik Mekanlar: Cuma Camii ve Şehir” ile“Kutsal Mekanlar + Kentsel Ağlar” başlıklı iki kitabı yayına hazırlamakta olan Uğurlu’nun diğer araştırmaları da onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı mimarlığı, şehir/kültür tarihi çalışmaları üzerine yoğunlaşmakta. 
 
E-posta: ugurlua@mef.edu.tr

Doktora: İTÜ, 2012. 
Yüksek Lisans: İTÜ, 2002.
Lisans: İTÜ, 1999.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  
Burcu Serdar Köknar
Dr. Öğr. Üyesi 
 
1997’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2001'de İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Programı’ndan “Mekansal Arayüzlerin Kente ve Yaşama Katılımları Üzerine  Bir İnceleme” isimli tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. Eş zamanlı olarak çalışmalarını peyzaj tasarımına yoğunlaştırdı ve genellikle mimari tasarım ve peyzaj tasarımı ara kesitinde işler, iç-dış mekan ilişkileri, tasarımda farklı ölçeklerde geçişler üzerinde çalışmaya başladı. 2004-2007 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013’te İTÜ Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı’ndan “Kentsel Dönüşüm Alanlarında Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımlarının Eleştirel Teori İle Bir Okuması” başlıklı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2014-2015 Eğitim yılından bu yana MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015-2016 Eğitim yılı boyunca BAU International Berlin, University of Applied Sciences’da konuk araştırmacı oldu. Aynı zamanda, kurucularından olduğu anonim.istanbul’da profesyonel tasarım çalışmalarını sürdürmekte; tasarım çalışmalarında katılımcı tasarım yöntem araştırmaları da yapmaktadır. Araştırmaları kamusal alan, kent müşterekleri, tasarımda katılımcılık, permakültür, kentsel tarım, peyzaj tasarımı ile mimari üretim ilişkilerine ve farklı ölçeklerdeki tasarım arakesitleri üzerine odaklanmaktadır.
 
E-posta: koknarb@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3632
 
Doktora: İTÜ, 2012
Yüksek Lisans: İTÜ, 2001
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1997

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  
Kürşad Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi
 
Mars’ta ev yapmak?
Dr.Özdemir mimarlık eğitimi alırken binalardan çok uçaklara, gemilere ve makinalara ilgi duydu. Doktora eğitimi için gittiği Viyana’da uzay yapıları üzerinde çalıştı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) için yapılan Mars yapıları projesinde yer aldı. Şimdi öğretim üyesi ve yeni mimarlar yetiştiriyor.

E-posta: ozdemirku@mef.edu.tr
 
Doktora: Viyana Teknik Üniversitesi, 2009
Yüksek Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, 2001
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, 1998

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________

 
 

 
Tomris Akın
Dr. Öğr. Üyesi
 
2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Profesyonel mimarlık üretiminin yanında mimarlık yayınlarında eleştiri ve söyleşiler ile yer aldı.  2010 yılından itibaren mimarlık eğitimine ve araştırmalarına yoğunlaştı. 2016 yılında İTÜ Mimari Tasarım programından doktora derecesini aldı. Güncel mimarlık pratikleri ve eleştirisi, mimarlık strüktürel kurgu ilişkisi merkezde olmak üzere disiplinler arası tasarım pratiği ve mimari tasarım stüdyosu araştırma alanlarından bazılarıdır.
 
E-posta: akint@mef.edu.tr
 
Doktora: İTÜ, 2016
Yüksek Lisans: YTÜ, 2006
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2001

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________

 
 

 
Ozan Avcı
Dr. Öğr. Üyesi
 
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2005 yılında 3.lük derecesiyle mezun olduktan sonra aynı okulda Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programına başlamıştır. 2006-2007 yılları arasında Erasmus öğrencisi olarak Almanya’daki Brandenburgh Teknik Üniversitesi’nde (BTU-Cottbus) tez çalışmalarına devam etmiş ve 2008 yılında yüksek lisansını tamamlayıp İ.T.Ü. Mimari Tasarım Doktora Programına başlamıştır. 2013-2014 yılları arasında Fulbright bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pennsilvanya Üniversitesi (U-Penn) Tasarım Okulu’nda misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2016 yılında doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2005-2017 yılları arasında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış, mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmış ve kuramsal dersler vermiştir. Çeşitli yarışmalarda öğrenci ve profesyonel kategorilerinde ödülleri vardır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda atölye çalışması organize etmiş, birçok atölyeye de yürütücü olarak davet edilmiştir. Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır. 2009 yılında Ahu Sökmenoğlu ile birlikte İ.T.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu Kütüphanesi iç mimari proje tasarımını yapmıştır ve bu proje 2010 yılında tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 2016 yılında Beşiktaş Bahçe ve Çiçek Festivali kapsamında Beşiktaş’taki Dünya Barış Parkı’nda Birge Yıldırım Okta ile birlikte Kuşluk isimli projeyi tasarlamış ve bu proje aynı yıl uygulanarak kullanıma açılmış ve Türkiye Mimarlık Yıllığı 2016’ya girmiştir. 2017 yılından itibaren MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları zaman-mekan-beden ilişkileri, bedensel deneyim, temsil kuramları ve yöntemleri, temsil-duyumsama ilişkisi ve moda tasarımı-mimarlık etkileşimi üzerine yoğunlaşmaktadır. 

E-posta: avcio@mef.edu.tr
 
Doktora: İTÜ, 2016
Yüksek Lisans: İTÜ, 2008
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2005

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
 
 
Ayşe Zeynep Aydemir
Dr. Öğr. Üyesi
 
2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden, 2011 yılında Mimari Tasarım Yüksek Lisans programından mezun oldu. 2010-2017 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak ders verdi. 2014-2016 yılları arasında TUBITAK desteği ile Gent ve Brüksel’de KU Leuven Mimarlık Fakültesi’nde ziyaretçi doktora araştırmacısı olarak bulundu. 2015 yılında KU Leuven Uluslararası Mimarlık Yüksek Lisans programında(Brüksel) stüdyo yürütücüsü olarak ders verdi. 2017 yılında KU Leuven ve İTÜ Mimari Tasarım arasında ortak yürütülen ‘Experiments, Practices and Positions in Architectural Design Studios’ başlıklı çalışmasıyla doktor ünvanını aldı.
Şubat 2017’den beri MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde ders vermekte; araştırma ve eğitim konuları mimari tasarımda yeni pedagojiler ve yeni üretim teknikleri, yaratıcı kümelenmeler, tasarla-yap stüdyoları, aşağıdan-yukarıya yaklaşımlar, birlikte tasarlama, keşif ve deneyi içermektedir.
  
E-posta: aydemirz@mef.edu.tr
 
Doktora: İTÜ & KU Leuven Faculteit Architectuur, 2017
Yüksek Lisans: İTÜ, 2011
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2008

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
 

 
Ahmet Sezgin
Dr. Öğr. Üyesi (İç Mimarlık Bölüm Başkanı)
 
Ahmet Sezgin lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden aldı. Mezuniyetinin ardından yüksek lisans eğitimine kadar mimari büro ve şantiye deneyimine sahip oldu. Mimar olarak çalışmaya başlamasından beri ÇEKÜL Vakfı’nın projelerinde de aktif olarak yer almaktadır. Mimar Sinan dönemi mimarlığın üzerinde akademik araştırmalar ve bunların popüler yayınlara dönüştürülmesi için ÇEKÜL Vakfı’nın Sinan’a Saygı Projesi’nin yürütücülüğünü üstlendi. Yüksek Lisans derecesini Brandenburg Teknik Üniversitesi’nde (BTU Cottbus) Dünya Mirası Programı’nda 2006 yılında tamamladı. Doktora derecesini Manchester Üniversitesi Sanat Tarih ve Görsel Çalışmalar (Art History
and Visual Studies) bölümünden 2012 yılında aldı. Doktora araştırma konusunu oluşturan mimarlık tarihi, coğrafya ve siyasi tarih arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmalara devam etmektedir.
 
E-posta: sezginah@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3749
 
Doktora: Manchester University, 2012
Yüksek Lisans: Brandenburg Technical University, 2006
Lisans: ODTÜ, 2000

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
 

 
Sevince Bayrak
Dr. Öğr. Üyesi
 
2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu, 2014’te aynı üniversitede doktora çalışmasını tamamladı. 2010 güz yarıyılını doktora tezi araştırması için Westminster Üniversitesi’nde geçirdi. İTÜ, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Artuklu Üniversitesi’nde diploma jürilerinde bulundu ve çeşitli ulusal mimarlık yarışmalarında jüri üyesi olarak görev aldı. İstanbul ve Şili’de mimarlık ofislerinde çalıştıktan sonra 2007’de Oral Göktaş’la beraber SO? Mimarlık ve Fikriyat’ı kurdular. 2009’da London School of Economics ve Arkitera tarafından düzenlenen Urban Age konferansı kapsamındaki araştırma projesinde yer aldılar. Ulusal yarışmalarda ödül alan projelerinin yanı sıra, İstanbul Modern – MoMA PS1 işbirliği ile gerçekleştirilen Yeni Mimarlık Programı’nda Göğe Bakma Durağı isimli projeleri birinci seçildi, uygulandı ve Architekturführer Istanbul adlı kitapta yayınlandı. Bu proje MoMA ve MAXXI’de sergilendi. 2015 yılında, Londra’da İngiliz Kraliyet Sanat Akademisi’nin Turkishceramics ile açtığı uluslararası davetli yarışmayı kazandılar, ve projeleri Beklenmedik Tepe, İngiliz Kraliyet Sanat Akademisi’nde uygulandı. Bu proje, Wallpaper, Dezeen, Huffington Post gibi mecralarda ve Public Art Now isimli kitapta yayınlandı. Roma’daki modern sanat müzesi MAXXI için yapmış oldukları Kayıp Bariyer adlı eser 2016 yılında MAXXI’nin kalıcı koleksiyonuna katıldı. Son yerleştirmeleri Ortaköy Meydanı’ndaki Havai Bahçe; Sotheby’s, Wallpaper ve Architectural Digest gibi yayın ve kurumların en iyi yerleştirmeler listesine girdi. Aralarında Londra, Roma, Floransa, Cenova, Bordeaux’nun da bulunduğu şehirlerde, akademik ve mesleki etkinliklerde davetli konuşmacı olarak kamusal alan, mimarlık ve kentleşme üzerine sunumlar yaptı. 2015 yılından beri MEF Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışıyor.
 
E-posta: goktass@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3714
 
Doktora: İTÜ, 2014
Yüksek Lisans: İTÜ, 2009
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2005

Özgeçmiş
Kişisel Websitesi
_______________________________________________________________________________________________
 
 
Sibel Yasemin Özgan
Dr. Öğr. Üyesi
 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nden 2008 yılında 1.lik derecesiyle mezun olduktan sonra, çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştı ve bu süreçte İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı‘na başladı. 2010-2011 bahar yarıyılını Viyana Teknik Üniversitesi’nde Erasmus öğrencisi olarak geçirdiği yüksek lisans çalışmalarını “Use of Augmented reality Technologies in Cultural Heritage Sites: Virtu(re)al Yenikapı“ başlıklı teziyle bitirdi. 2012-2018 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çeşitli mimari ve iç mimari tasarım stüdyo derslerine ve seçmeli derslere girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim Programı’nda 2012 yılında başladığı ve TÜBİTAK desteğiyle sürdürdüğü doktora çalışmaları sırasında 2013 yazında İngiltere-Londra’da bulunan TheBritish Museum’un Uluslararası Eğitim Programına (International Training Program) burslu olarak katıldı, 2016 – 2017 yıllarında Universität der Künste Berlin, Dijital ve Deneysel Tasarım (Digitales und experimentelles Entwerfen) anabilim dalında konuk araştırmacı olarak bulundu. 2018 yılında “Computational Design in the Medieval Seljuk Art: Learning From The Hands-On Creative Traditions Of Geometric Patterns“ başlıklı teziyle doktor ünvanını aldı. 2018 yılından itibaren MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları arttırılmış gerçeklik - arttırılmış mekan, interaktif tasarım, görsel işlemler, şekil tanımları, hesaplamalı tasarımda malzeme ve yapım konuları üzerine yoğunlaşmakta, araştırmalarında kompütasyonun kültür, sanat, zanaat, tasarım ve mimarlık tarihindeki örnekleri üzerine çalışmalar yapmaktadır.

E-posta: ozgans@mef.edu.tr
 
Doktora: İTÜ, 2018
Yüksek Lisans: İTÜ, 2012
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2008

Özgeçmiş

web sayfası: www.sibelozgan.com
_______________________________________________________________________________________________
  
Avşar Karababa
Dr. Öğr. Üyesi
 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU), Mimarlık bölümünden 2006 yılında mezun oldu. 2009 yılında tamamladığı İTU Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı sırasında Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde altı ay Erasmus öğrencisi olarak okudu. Küreselleşme çerçevesinde kentsel kimlik konusunda odaklanan doktora tezi ile İTÜ’den Mimari Tasarım doktora derecesini aldı. Mimarlık ve kentsel tasarımda somutlaşan kültür ve güç ilişkilerini içeren fenomonolojik araştırmalarda çalıştı. Mimarlık pratiğini, içlerinde Teğet Mimarlık da olan çeşitli mimarlık ofislerde çalışarak, ulusal ve uluslararası workshoplara ve mimari proje yarışmalarına katılarak sürdürdü. 2017’den beri MEF Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Güncel araştırma ilgisi mimari tasarımda teori ve pratik ilişkisi, ilişkisel teori, beden-mekan-zaman ilişkileri ve mimarlıkta ilişkisel deneyim ile disiplinler ötesi çalışmaları içermektedir. 
  

 
E-posta: karababaa@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3736
 
Doktora: İTÜ, 2015
Yüksek Lisans: İTÜ, 2009
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2006

Özgeçmiş
 
_______________________________________________________________________________________________
 
  
Didem Sağlam
Öğretim Görevlisi
 

Didem Sağlam, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını 2013 yılında “Edimselleşme: Mimarlıkta Eyleme Biçimlerinin Açılması Üzerine” adlı tez çalışmasını tamamlayarak bitirdi. Yüksek lisans eğitimi sırasında Erasmus değişim programı dahilinde 2012 yılında HafenCity Universität Hamburg Üniversitesi’nde bir dönem eğitim gördü. Emre Arolat Mimarlık ve Şanalarc gibi çeşitli mimari tasarım ofislerinde çalıştı. Çeşitli mimari tasarım yarışmalarına katıldı. “Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi, Mutluluk Fabrikaları” gibi çeşitli sergilere katıldı. Halen, 2017 yılında İTÜ’de Mimari Tasarım programında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. 2016 yılından itibaren yarı zamanlı olarak, Görsel İletişim dersleri, Mimari Tasarım Stüdyosu ve görsel anlatı üzerine bir seçmeli dersi yürüttü. 2019 yılından beri Mef Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor. 

E-posta: saglamd@mef.edu.tr​
Tel: + 90 212 395 3710

Doktora: İTÜ, 2017-.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2013.
Lisans: İTÜ, 2009.
_______________________________________________________________________________________________
 
 

 
Derya Uzal
Araştırma Görevlisi
 
Derya Uzal, iç mimarlık bölümü lisans eğitimini 2011, mimarlık bölüm lisans eğitimini ise 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. 2013 yılından itibaren yüksek lisans eğitimine  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım bölümünde devam etmektedir.  Lisans eğitimine devam ederken  Cumhuriyet sonrası Türkiye Mimarlığı’nın belgelenmesi ve sergilenmesi üzerine  SALT’ta araştırmacı olarak görev aldı. 2014 yılında Barcelona’da bulunan EMBT | Enric Miralles - Benedetta Tagliabue | Arquitectes Associats ofisi ve vakfında çeşitli sergi ve mimari projelerde çalıştı. 2015 yılından beri MEF Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.
 
E-posta: uzald@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3710
 
Yüksek Lisans: İTÜ, 2013-.
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 2011 / Mimarlık Bölümü, 2013.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 


 
Başak Eren
Araştırma Görevlisi
 
Başak Eren 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine bir dönem Erasmus öğrenci değişim programı dahilinde gittiği Universita Degli Studi di Ferrara’da devam etti. 2015 yılında  Şehir ve Bölge Planlama yandal programını da tamamladıktan sonra, 1 yıl boyunca Özer/Ürger Mimarlık ofisinde çeşitli konu ve ölçeklerdeki mimari projelerde çalıştı. 2016 eylül ayından itibaren MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 
 
E-posta: erenb@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3710
 
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2015

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 


 
Eda Yeyman
Araştırma Görevlisi

Eda Yeyman İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden 2011 yılında birincilikle mezun oldu.  2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yaptığı çift anadal programını tamamlayarak Mimarlık Bölümü’nden de lisans derecesini aldı. Lisans eğitimine devam ederken Pab Mimari Tasarım ofisinde çeşitli sergi ve mimari projelerde çalıştı. Yüksek lisans eğitimini Fulbright bursu ile gittiği University of Pennsylvania’da tamamladı. University of Pennsylvania ve University of Michiganda mimarı proje stüdyolarında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015 yazında Shanghai’da bulunan CAP Contemporary Architecture Practice ofisinde çeşitli iç mimari projelerinde ve mimarı yayınlarda çalıştı. 2016 yazından beri MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

E-posta: yeymane@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3710

Yüksek Lisans: University of Pennsylvania School of Design, 2016.
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 2011 / Mimarlık Bölümü, 2013.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  
Beril Sarısakal
Araştırma Görevlisi

Beril Sarısakal İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ndeki eğitiminin bir yılını Erasmus programı aracılığıyla Universität der Künste Berlin’de geçirdi. 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Aynı yıl geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mimarlık pratikleri hakkında çalışmak üzere İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2016-2017 yılları arasında SALT Araştırma’da 20. yy Türkiyesinin tasarım tarihini belgeleme amacıyla çeşitli sanatçı ve mimar arşivleri üzerinde proje asistanı olarak çalıştı. 2017 Eylül’den beri MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.


E-posta: sarisakalb@mef.edu.tr​
Tel: + 90 212 395 3710

Yüksek Lisans: İTÜ, 2016-.
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2016 

Özgeçmiş 

_______________________________________________________________________________________________
 

 
İrem Naz Kaya
Araştırma Görevlisi

Naz, 2017 yılında çift anadal programı ile İstanbul Teknik Üniversitesi iç mimarlık, 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık bölümlerinden mezun olmuştur. 2015-2016 eğitim yılı güz dönemini öğrenci değişim programı ile Amerika’da Auburn University Alabama’ da geçirmiştir. MimED öğrenci ödülleri, 3. yıl kategorisi jüri özel ödülü ve Koçtaş açık fikir iç mekan tasarım yarışmasında mansiyon ödüllerini kazanmıştır. Akademik çalışmalarına İTÜ Mimari Tasarım programında devam etmektedir. Akademik çalışmalarına ek olarak lisans mezuniyetinden sonra bir buçuk sene boyunca  bir mimarlık ofisinde çeşitli konu ve ölçeklerdeki mimari projelerde çalışmıştır. 2020 ocak ayından beri MEF Üniversitesi iç mimarlık bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

E-posta: kayair@mef.edu.tr
Tel: + 90 212 395 3710

Yüksek Lisans: İTÜ, 2018-.
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 2017 / Mimarlık Bölümü, 2018.

Web sayfası: iremnazkaya.com


_______________________________________________________________________________________________
 


 
İrem Korkmaz
Araştırma Görevlisi

İrem Korkmaz İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2018 yılında mezun oldu. Lisans eğitiminin bir yılını Erasmus programı kapsamında Technische Universität München’de geçirdi. Aynı yıl Münih'te Oskar-von-Miller Forum tarafından Mükemmellik Programı'na kabul edildi. 2018 yılında Arkitera Seyahat Bursu'nu kazanarak San Francisco'da katılımcı kentsel pratikler üzerine bir araştırma projesi yürüttü. 2019 yılında ise aynı yarışmanın seçici kurulunda bulundu. Lisans eğitimi boyunca EASA, UMÖB, Vardiya, Hellastock, Yahşibey Tasarım Çalışmaları gibi birçok ulusal ve uluslararası atölye çalışmasında katılımcı, moderatör, organizatör gibi konumlarda yer aldı. 2016-2019 yılları arasında European Architecture Students Assembly - EASA'nın Türkiye temsilciliği görevini yürüttü. Lisans eğitimine devam ederken SALT Araştırma'da Cengiz Bektaş ve Erkal Güngören arşivlerinin belgelenmesinde proje asistanı olarak çalıştı. 2018 yılında İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'na başladı. 2020 Ocak ayından beri MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

E-posta: korkmazir@mef.edu.tr​
Tel: + 90 212 395 3710

Yüksek Lisans: İTÜ, 2018-.
Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2018 


YARI ZAMANLI AKADEMİSYENLER
 
  Prof.Dr. Bülent Tanju

E-mail: tanjub@mef.edu.tr

Doktora: İTÜ, 1999
Yüksek Lisans: İTÜ, 1991.
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, 1988.

Özgeçmiş
___________________________________________________________________________________________

 
  Doç.Dr. İpek Yürekli

E-mail: inceoglui@mef.edu.tr

Doktora: İTÜ, 2003
Yüksek Lisans: İTÜ, 1993.
Lisans: İTÜ, 1990.

Özgeçmiş
____________________________________________________________________________________________
 
  Gürol Çivi

E-posta: civig@mef.edu.tr

Doktora: İTÜ, 2002-.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2002
Lisans:YTÜ, 1997

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Çağrı Küçükay

E-posta:kucukayc@mef.edu.tr

Doktora: İTÜ, 2005-.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2005
Lisans:YTÜ, 2002

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Zeynep Talayer

E-mail: talayerz@mef.edu.tr

Doktora: TU WIEN, 2006 -.
Yüksek Lisans: TU WIEN, 2006.
Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1999.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Bengi Güldoğan

E-mail: guldoganb@mef.edu.tr

Doktora: ODTÜ, 2013 -.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2013.
Lisans: YTÜ, 2008.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Esra Sert

E-mail: serte@mef.edu.tr

Doktora: ODTÜ, 2014 -.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2013.
Lisans: YTÜ, 2008.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Yasemin Burcu Baloğlu

E-posta: balogluy@mef.edu.tr

Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi, 2016-.
Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2010.
Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2008.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Ali Paşaoğlu

E-posta: pasaoglua@mef.edu.tr

Doktora: İTÜ, 2016-.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2012
Lisans:İTÜ, 2007

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Eren Öztürk

E-mail: ozturker@mef.edu.tr

Doktora: İTÜ, -.
Yüksek Lisans: İTÜ, 2013.
Lisans: YTÜ, 2009.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  E. Bahar Avanoğlu

E-mail: avanoglub@mef.edu.tr

Doktora: İTÜ, 2016 -.
Yüksek Lisans: The Cooper Union, 2014., İTÜ, 2013.
Lisans: İTÜ, 2011.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Nazlı Ödevci

E-mail: odevcin@mef.edu.tr

Doktora: Mimar Sinan Üniversitesi, 2018 -.
Yüksek Lisans: Chalmers University of Technology, 2011.
Lisans: İTÜ, 2008.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Sevim Aslan

E-mail: aslanse@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ.
Lisans: İTÜ, 1987.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Aslı Şener

E-mail: senera@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ, 1996.
Lisans: İTÜ, 1993.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Sabahattin Emir

E-mail: emirs@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ 1997.
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, 1992.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Aslı Koca

E-mail: kocaas@mef.edu.tr​

Yüksek Lisans: ODTÜ, 2006.
Lisans: ODTÜ, 2002.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Gonca Yılmaz

E-mail: yilmazgo@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: Pratt Institute, 2003.
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1999.

Özgeçmiş
___________________________________________________________________________________________

 
  Sıla Karakaya

E-posta:karakayas@mef.edu.tr 

Yüksek Lisans: Tisch School of the Arts, 2011
Yüksek Lisans: Parsons the New York School of Design, 2006
Lisans: Bilkent, 2002

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Zelal Zülfiye Rahmanalı Nottrott

E-posta:rahmanaliz@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ, 2007
Lisans:İTÜ, 2003

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Kerim Kürkçü

E-posta:kurkcuk@mef.edu.tr 

Yüksek Lisans: İTÜ, 2009
Lisans:İTÜ, 2005

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Yasemin Arpac

E-mail: arpacy@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: Bilgi Üniversitesi, 2010
Lisans: Bilkent Üniversitesi, 1998.

Özgeçmiş

______________________________________________________________________________________________
  Pınar Ersü

E-posta: ersup@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: Parsons School of Design, 2012.
Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2008.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Saadet Zeynep Bacınoğlu

E-posta: bacinogluz@mef.edu.tr

Yüksek Lisans:İTÜ, 2012.
Lisans: İTÜ, 2009.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Metehan Özcan

E-posta: ozcanmet@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: Bilgi Üniversitesi, 2012.
Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2000.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Seda Kurt Sengun

E-mail: kurts@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ, 2014.
Lisans: İTÜ, 2008.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Cemre Karaoğlan

E-mail: karaoglanc@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ, 2016.
Lisans: İTÜ, 2012.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Egemen Nardereli

E-mail: narderelie@mef.edu.tr
 
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, 2015 / Mimarlık Bölümü 2015

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Cansın Yılmaz

E-mail: yilmazcan@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ, 2018.
Lisans: İTÜ, 2013.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Çağlar Yılmaz

E-mail: yilmazca@mef.edu.tr

Yüksek Lisans: İTÜ, 2018.
Lisans: İTÜ, 2013.

Özgeçmiş

_______________________________________________________________________________________________
  Ilgın Avcı

E-mail: avcii@mef.edu.tr​

Yüksek Lisans: İTÜ, 2008
Lisans: École d’Architecture et de Paysage, 2004.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Cemal Erol

E-mail: erolc@mef.edu.tr​

Yüksek Lisans: Eindhoven University of Technology, 2011.
Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2009.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Gamze İşcan

E-mail: iscang@mef.edu.tr​

Lisans: YTÜ, 2004.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Ahmet Rüstem Ekici

E-mail: ekicia@mef.edu.tr​

Lisans: Bilkent Üniversitesi, 2008. 

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Elif Aka

E-mail: akae@mef.edu.tr

Lisans: Anadolu Üniversitesi, 2011.

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Buğra Bilgen

E-mail: bilgenbu@mef.edu.tr​

​Lisans: Anadolu Üniversitesi, 2017

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Selen Sönmez

E-mail: sonmezs@mef.edu.tr​

​Lisans: MEF Üniversitesi, 2018

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Sami Yücel

E-mail: yucels@mef.edu.tr

Lisans: MEF Üniversitesi, 2019

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Ahmet Ergelen

E-mail: ergelena@mef.edu.tr​

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Sezer Bahtiyar

E-mail: bahtiyars@mef.edu.tr

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
 
  Özgün Balaban

E-mail: balabano@mef.edu.tr

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
  Şefer Atilla Gürbüz

E-mail: gurbuzse@mef.edu.tr

Özgeçmiş
_______________________________________________________________________________________________
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x