top of page

Change

2021

Design and Build! Studio Team:

Almila Selen Topcu, Büşra Ünsal, Enes Kaban, Gözde Gülestan

Tutors:

Ayşe Hilal Uğurlu, Kürşad Özdemir

Project Assistants:

Begüm Nar, Berfin Az, Elif Lahor, Enes Kaya, Sümeyye Nur Öztürk

Construction Support:

Collaborators:

Baba Yapı, TORID

Change project targets one of the most common birds - sparrow’s. House sparrow subspecies is one of the eight subspecies that is seen in Turkey. In the last 20 years, the number of house sparrows has decreased significantly, reaching 10% between the years 1990-2000. The project aims to provide an alternative habitat to prevent the decrease in the house sparrow population. Sparrows are non-migratory birds. They make about ten nests in colonies within a suitable distance. They mostly nest in small openings or corners of the roofs. They also use nests of other species for breeding.
Change is designed to maximize the number of produced nests with minimum material. To do so, sparrow nests are transformed into interlocking units sharing common elements. The entrance of different kinds of aggressive birds into sparrow nests is aimed to be prevented by making the nest entrance 3.2 cm where house sparrows can pass through. Thus, the nest helps to increase the sparrow population by protecting the sparrows’ hatching eggs.
Creating an entrance according to the position of the nest on the tree to intervene it; shaped the main design parameter of the project. Owing to this principle, the place of the nest becomes flexible, and it can be located to any tree in the desired position with changing the entrance facade. This expands the possible field for locating the sparrow nests since their nesting area also has a broad spectrum. This design offers flexibility for different uses.

Change projesi kapsamında Türkiye’de 8 farklı çeşidi bulunan serçenin en sık görülen türü olan ev serçesi ele alınır. Son 20 yıl içinde ev serçelerinin sayısında ciddi bir azalma gözlemlenmiştir. Bu azalma Türkiye’de 1990-2000 yılları arasında, %10 oranını bulmaktadır. Proje, ev serçesi popülasyonunundaki azalmayı önlemek için onlara alternatif bir yaşam alanı sunmayı hedefler. Serçeler göç etmeyen kuşlardır. Uygun açıklıklarda koloniler halinde yaklaşık 10 yuva yaparlar. Bu yuvalar yarıklarda ya da çatıların köşelerinde olabilir. Başka türlerin de yuvalarını üreme için kullandıkları görülmüştür.
Change, az malzeme ile maksimum sayıda yuva elde edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım fikri doğrultusunda serçe yuvaları, birbirine geçebilecek birimler haline gelmiştir. Ev serçelerinin geçebileceği yuva giriş delikleri 3,2 cm büyüklüğünde yapılarak, farklı türdeki saldırgan kuşların serçe yuvalarına girişinin engellenmesi amaçlanmıştır. Böylece yuvalar serçelerin kuluçkadaki yumurtalarını koruyarak popülasyonun artmasına yardımcı olur.
Projenin ana kurgusu oluşturulurken, yuvanın ağaçtaki konumu doğrultusunda müdahale edilebilecek bir giriş-çıkış yeri oluşturulmak istendi. Bu tasarım sayesinde, yuvanın kullanılacağı yere göre giriş-çıkış yönü değişebilir ve istenilen ağaca, pozisyonda sabitlenebilir. Bu durum, yuva yeri konusunda geniş bir spektruma sahip serçelerin yuvaları için çeşitli konumlar seçmeyi olanaklı kılar. Bu tasarım, farklı kullanımlar için esneklik sağlar.

bottom of page