top of page

Guidelines + Forms

Kredi Talepleri
Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin
akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş olup,
belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz.
a) Lisans programının birinci dönemine başlayan öğrencilerin sadece birinci dönemlerinde azami
ders yükleri 32 AKTS kredisidir.
b) Kredi transferi yaparak lisans programına başlayan öğrencilerin sadece lisans programına
başladıkları ilk dönemlerinde azami ders yükleri 32 AKTS kredisidir.
c) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,79 veya altında olan öğrenciler için azami ders yükü 30
AKTS kredisidir.
ç) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,80-1,99 arasında olan öğrencilerin azami ders yükü 36
AKTS kredisidir. Öğrenciler 30 AKTS’ye kadar ders seçebilir. 31­-36 AKTS ders alabilmek için
danışman onayı gerekir.
d) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,99 arasında olan öğrencilerin azami ders yükü 42
AKTS kredisidir. Öğrenciler 36 AKTS’ye kadar ders seçebilir. 37­-42 AKTS ders alabilmek için
danışman onayı gerekir.
e) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-4,00 arasında olan öğrencilerin azami ders yükü 48
AKTS kredisidir. Öğrenciler 36 AKTS’ye kadar ders seçebilir. 37­-42 AKTS ders alabilmek için
danışman onayı, 43- 48 AKTS ders alabilmek için fakülte yönetim kurulu kararı gerekir. (22
Şubat 2021/ 22 sayılı Fakülte Kurulu Kararı)


Çift Anadal Programına kayıtlı olan öğrencilerin staj programları
Fakültemizde Mimarlık Çift Anadal Programına kayıtlı olan İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin
ikinci anadalda ARC400 kredisini alabilmesi için 24 gün (ofis ya da şantiye) zorunlu staj
yapması ve İç Mimarlık Çift Anadal Programına kayıtlı olan Mimarlık Bölümü öğrencilerinin
ikinci anadalda INT400 kredisini alabilmesi için 24 gün (ofis ya da şantiye) zorunlu staj yapması
şartının getirilmesinin uygun olduğuna karar verildi. (18.06.2020 tarihli /18. Fakülte Kurul
Kararı)


İntibak Başvuruları
Fakültemizde daha önce ders intibakı/muafiyeti yapılmış olan öğrencilerimizin, geriye dönük
olarak yapılmış olan ders intibakı/muafiyetinin iptali için başvuru yapmalarının uygun
olmadığına ve yapılmış olan ders intibakının/muafiyetinin iptal edilemeyeceğine karar verildi.
(14.03.2019 tarihli /12. Fakülte Kurul Kararı)

* Başka üniversitelerden alınan derslerin MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi derslerine denklikleri ile ilgili karar öğrencilerin devam ettikleri bölüm başkanlığı ve fakülte yönetiminin insiyatifindedir. Bu nedenle diğer bir üniversiteden programlarındaki derslerin yerine saydırmak amacıyla ders alacak öğrencilerin danışmanları ya da bölüm başkanları ile iletişime geçmeleri önerilir. Denklik için ders içeriğinin uyumu, ders kredisi, eğitim dili kriterleri göz önünde bulundurulur.


Yaz okulu Başvuruları
Fakültemiz öğrencilerinin yaz okulundan proje dersi alma talebinde bulunmaları halinde,
öğrencilerimizin üniversite öğretim süreleri boyunca en fazla bir kere yaz okulundan proje dersi
alabilmelerinin ve çift anadal yapan öğrencilerimizin en fazla iki kere yaz okulundan proje dersi

alabilmelerinin uygun olduğuna karar verildi. (19.06.2017 tarihli /13. Fakülte Yönetim Kurulu
Kararı)


Stüdyolarda Boya/Yapıştırıcı Kullanımı
Stüdyolarda sprey yapıştırıcı/boya kullanımının yasaklanmasına ve bu yasağa uymayan
öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca
işlem uygulanmasına karar verildi. (23.02.2017 tarihli /9. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı)

MOOC dersleri

Fakültemiz öğrencilerinin lisans eğitimi süresince alacağı seçmeli derslerinin 10 AKTS’sinin açık kitlesel çevrim içi ders platformlarından olmasına karar verildi. (02.09.2022 tarihli/ 28. Fakülte Kurulu Kararı) 

Fakültemiz öğrencilerinin, açık kitlesel platformlardan aldıkları derslerde sertifika dahi olsa, derslerde red flag gözükmesi durumunda bu derslerin kabul edilmemesine karar verildi. (16.02.2023 tarihli/ 31. Fakülte Kurulu Kararı)

Yandal Programında Ders Almak

Yandal programına kayıtlı olan öğrencilerin, yandal programındaki zorunlu derslerden biri yerine seçmeli ders alabilmelerinin uygun olduğuna karar verildi. (12.09.2022 tarihli / 29. Fakülte Kurulu Kararı) 

Yaz Okulu Dersleri 

·      ARC101 Mimari Tasarım I, ARC102 Mimari Tasarım II, ARC201 Mimari Tasarım III, ARC202 Mimari Tasarım IV, INT201 İç Mimari Tasarım I ve INT202 İç Mimari Tasarım II derslerinin fakültemiz yaz okulunda açılmamasının, 

·      ARC101 Mimari Tasarım I, ARC102 Mimari Tasarım II, ARC201 Mimari Tasarım III, ARC202 Mimari Tasarım IV, INT201 İç Mimari Tasarım I ve INT202 İç Mimari Tasarım II derslerinin başka bir üniversiteden (yaz okulunda ya da dönem içinde) alınmamasının, 

·      ARC402 Mimari Tasarım VIII ve INT402 İç Mimari Tasarım VI derslerinin başka bir üniversitenin yaz okulunda alınmamasının uygun olduğuna karar verildi. (11.05.2023 tarihli /32. Fakülte Kurulu Kararı)

Erasmus

University Erasmus Page

 

Outgoing Erasmus+ Study Mobility Information and Application Page:

 

Outgoing Erasmus+ Study Mobility Applications

Online Application Form

Outgoing Erasmus+ Traineeship Mobility Information and Application Page:

Outgoing Erasmus+ Traineeship Mobility Applications

Online Application Form

bottom of page