top of page

Modül

2021

Design and Build! Studio Team:

Ayşe Miyollu, Bade Altaş, Didem Veli, Doğukan Uslu, Ece Ünlü, Ecem Ünal, Emir Büyükemir, İnci Akyüz,Melisa Kurt, Pınar Zeyrek, Sena Mutlu, Sude Ünal, Zeynep Esin Temtek

Tutors:

Didem Sağlam, Tomris Akın

Project Assistants:

Begüm Nar, Berfin Az, Elif Lahor, Enes Kaya, Sümeyye Nur Öztürk

Construction Support:

Collaborators:

Baba Yapı, TORID, Nazımiye Anaokulu

Thirteen students of Faculty of Arts, Design and Architecture in MEF University worked on The MODULE Project in Design and Build! Studio in 2021 summer. The MODULE Project consists of a multipurpose board, bench, desk, and seating units with active surfaces. They are suitable for active learning methods for kindergarten with the availability of alternative class setups.
Each Module has been designed to create various combinations with identical and different Modules. It aims to actively use the surfaces by leaving spaces for display, games, or hangers on seating units, desks, and board surfaces.
All stages of the project, from production to installation, are designed to benefit it without space and time limitation. It can be accessed on the internet as open-source.
In the MODULE project, seating Modules, desk, bench, or board can be used side by side, back to back, or in 90° combinations. Likewise, each Module can be matched with another. Diverse seating arrangements can be created for children by placing single seating Modules side by side to double them. On the other hand, other seating Modules can be placed side by side to create a playground, a library, and different seating units for children. The desks are designed to attach drawing paper in double, triple, or multiple seating scenarios. The board Module provides various game and exhibition opportunities for children. When all the Modules come together, there can be areas where children can sit together, do activities and thus encourage active learning.

MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin 2021 Tasarla ve Yap! stajı kapsamında tasarımını üstlendiği MODÜL projesi anaokulu öğrencileri için aktif öğrenme yöntemine uygun, farklı modül kombinasyonları ve tasarlanmış aktif yüzeyler ile alternatif sınıf kurguları oluşturabilen masa, bank, pano ve oturma birimlerinden oluşur.
Her bir MODÜL hem kendi benzerleriyle hem de diğer modüller ile birleşip yeni varyasyonlar oluşturabilecek şekilde tasarlanmıştır. Oturma birimleri, masa ve pano yüzeylerinde sergileme, oyun ya da askı olarak kullanılabilecek boşluklar bırakılarak yüzeylerin aktif olarak kullanılması amaçlanmıştır.
Projenin üretiminden kurulumuna kadar tüm aşamalar, mekan ve zaman sınırlaması olmadan herkesin yararlanabileceği şekilde tasarlanmıştır ve açık kaynak olarak internet üzerinden erişilebilir.
MODÜL projesinde, oturma modülleri, masa, bank ya da pano yan yana, sırt sırta ya da 90° kombinasyonlar oluşturacak şekilde birleştirilerek kullanılabilir. Aynı şekilde her bir MODÜL diğeri ile eşleşebilir. Tekli oturma modülleri yan yana konularak çift kişilik hale gelebilir ve çocuklar için farklı oturma düzenleri oluşturulabilir. Diğer oturma modülleri ise yan yana konularak hem çocuklar için oyun alanı, hem kitaplık, hem de farklı oturma birimleri oluşturabilir. Masalar ikili ya da üçlü oturma senaryolarında çizim kağıdı takılabilir şekilde tasarlanmıştır. Oyun ve sergi panosu olarak oluşturulan modül, çocuklara çeşitli oyun ve sergi olanakları sağlayabilir. Tüm modüller bir araya geldiğinde ise çocukların hep beraber oturabileceği, etkinlik yapabileceği ve böylece aktif öğrenmeyi teşvik edecek alanlar oluşabilir.

bottom of page