top of page

Yuva

2021

Design and Build! Studio Team:

Ahmet Yasin Gülayan, Aysu Karaduman, Berfin Küçükacar, Dila Dil, Dilara Davletkulov ,Esra Nur Şaru, Görkem İşiışık, Hatice Semanur Düzenli, Hıdır Onur Bahap, İrem Yağmur Seyhan, İsmail Aydoğan Çaçan, Melissa Gündoğan, Muhammet Furkan Atıl, Taylan Aydın

Tutors:

Yasemin Burcu Baloğlu, Ahmet Sezgin

Project Assistants:

Begüm Nar, Berfin Az, Elif Lahor, Enes Kaya, Sümeyye Nur Öztürk

Construction Support:

Collaborators:

Baba Yapı, TORID, Beşiktaş Belediyesi

Within Summer 2021 Design and Build! Studio at MEF University YUVA was designed and built with the aim of creating an alternative shelter for our canine friends. The design for the project was shaped in line with the requirements set by the Beşiktaş Municipality Directorate of Veterinary Affairs. Design and Build! 2021 took place under the Covid-19 restrictions, and therefore students came together for the project in online meetings.
YUVA is designed to be produced from plywood sheets cut by a CNC router. During the design process, the approach was to provide an open-source set of CAD drawings that will be shared with and used by anyone interested in building the project.
The purpose of designing YUVA was to enable a convenient care and cleaning process by the caretakers while creating a warm kennel for dogs. A schematic representation of dog paws became an inspiring pattern for the openings at the side panels that enable airflow and observation of the outside. This pattern of openings provided daylight into the kennel too. The floor panel is raised above the ground to restrain moisture and parasites in the kennel. The roof extends slightly to form eaves to prevent the kennel from rain. Slots on the plywood surfaces make it easier to assemble the kennel parts and increase the structure’s durability.

2021 yaz dönemi Tasarla ve Yap! Programı kapsamında tasarlanan YUVA, köpek dostlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak için bir alternatif oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje için önerilen tasarım, Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen gereksinimler doğrultusunda geliştirilmiştir. Tasarla ve Yap! programı bu yıl Covid-19 kısıtlamaları sırasında gerçekleştirilmiş, öğrenciler çevrimiçi toplantılarda bir araya gelmişlerdir.
YUVA, kontrplak levhaların CNC kesimi ile üretilmek üzere tasarlandı. Tasarım sürecinde, üretilen CAD çizimlerinin herkes tarafından gelecekteki çalışmalarda kullanılmak üzere paylaşılmasını sağlayacak açık kaynaklı bir yaklaşım izlendi.
YUVA’yı tasarlarken amaç, köpekler için sıcak bir barınak oluştururken, bakım ve temizlikten sorumlu insanlara kolaylık sağlamaktı. Köpek ayak izlerinin şematik bir temsili, hava akışını korumak ve köpeklerin dışarıyı gözlemlenmesine izin vermek için yan panellerdeki açık delikler için ilham verici bir model haline geldi. Bu desen aynı zamanda kulübeye gün ışığı girmesini de sağladı. Zemin paneli, köpek kulübesini nemden ve parazitlerden korumak üzere yerden yükseltildi. Çatı, yağmurun kulübeye girmesini önlemek için bir saçak oluşturacak şekilde hafifçe uzatıldı. Kontrplak yüzeylerde açılan yuvaların montaj sırasında kolaylık sağlaması ve dayanıklılığı artırması hedeflendi.

bottom of page