Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Tasarım, çevremizi daha iyiye doğru dönüştürürken kullandığımız çok güçlü bir araçtır. Tasarımcılar olduğu kadar dünya vatandaşları olarak da, tasarladığımız nesnelerin, binaların, ortamların ve kentlerin sadece kendi yaratıcılığımızı, hayallerimizi ve hedeflerimizi yansıtmasını değil, aynı zamanda dünyaya ve içinde yaşayanlara saygılı olmasını bugün her zamankinden daha fazla amaçlıyoruz. Mezunlarımızın çevreye karşı etik ve sorumluluk içeren yeni bir tasarım anlayışı oluşturarak daha yaşanabilir bir dünyanın oluşmasına aktif olarak katkıda bulunacaklarına inanıyoruz. Mezunlarımızın yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın farklı yerlerinde çevresel olarak sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarını uygulamakta öncülük edecekleri bir gelecek hayal ediyoruz.
 
Programlarımız tasarımın temel amacının üretmek olduğu düşüncesi etrafında biçimleniyorlar. Bu nedenle, proje stüdyo derslerimizin kredileri ve haftalık ders saatleri eğitimin omurgasını oluşturacak şekilde oldukça ağırlıklı olarak uygulanıyorlar. Öğrencilerimizin yaparak ve deneyerek öğrendikleri stüdyolar tasarım eğitimimizin temelini oluşturuyor ve kuramsal derslerle destekleniyor. Bu amaçla, stüdyolarımızı öğrencilerimizin 24 saat / 365 gün kullanımına açık tutuyoruz.
 
Yaratma ve üretmeyi stüdyonun da ötesine götüren özel bir programımız bulunuyor. Tasarla ve Yap! Programı çerçevesinde öğrencilerimiz yaz dönemi sırasında gerçek bir soruna çözüm bulmak amaçlı projeler yapıp onları gerçekleştiriyorlar. 2015 yılında öğrencilerimizin gerçekleştirdiği ‘Hayallere Köprü’ projemiz profesyonel dergilerde yayınlandı ve ödül kazandı. Bu projenin başarısı üzerine, öğrencilerimiz 2016 yılında beş farklı projeyi İstanbul ve Aydın’da gerçekleştirmek üzere çalışıyorlar. Tasarla ve Yap! Programı öğrencilerimize sadece tasarım yapmayı değil, düşüncelerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. Aynı zamanda, tasarıma ulaşamayan topluluklara ürettikleri projelere ile yardım etmenin mesleki tatminini de yaşamış oluyorlar. 
 
VİZYON
 
Yaratıcı, yenilikçi, çevresel etik anlayışına sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile davranan ve global olarak rekabet edebilecek bireylerin yetişmesi amacıyla eğitim ve araştırma ortamları oluşturmak. 

MİSYON
 
Hayal gücünü, eleştirel düşünceyi ve teknik gelişmeyi olduğu kadar sosyal ve çevresel sorumlulukları vurgulayan bir öğrenme ortamı yaratmak; Türkiye’nin alanlarında en iyi olan ve aynı zamanda uluslararası ortamda yüksek nitelikleri ile  tanınan programları oluşturmak; öğrencilerimizin değişen ve dinamik profiline ve 21. Yüzyılın yeni gereksinmelerine uygun yeni yöntemler, yaklaşımlar ve düşünceler üreten bir kadro oluşturmak; çevre ile ilgilenen farklı yaratıcı alanları bir araya getiren disiplinler arası yaklaşımları ve işbirliğini oluşturmak. 
 
DEKANIN MESAJI
 
Eğitimimiz, mimarlık ve iç mimarlık eğitimi yanında bir yüksek eğitimden beklenen (pedagojik) tüm bileşenleri bünyesinde toplamaktadır. Eğitim anlayışımız olarak öğrencilerimizi eğitimlerinin ilk gününden itibaren tasarım becerisine sahip gençler olarak kabul etmekteyiz. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/STMF olarak tasarım eğitimimiz analitik düşünceye, teknolojik ve dijital yenilik ve buluşlara, etik ve sürdürülebilir yaklaşımlara dayandırılarak oluşturulmuştur. Özellikle tasarım, teori ve mimarlık tarihi, arkitektonik, uygulama ve çok yönlü seçmeli derslerin olduğu alanlara önem vermekteyiz.
 
Eğitimimizin merkezinde stüdyo bulunmaktadır. Tasarım eğitimi içinde yer aldığı çevre ile doğrudan bağlantılıdır. STMF/FADA tüm mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerini bünyesinde topladığı galeri katlı büyük bir stüdyoya sahiptir. Stüdyo ve tasarım eğitimi anlayışımız stüdyo kültürünü geliştirmek, bu anlamda yaratıcı çalışmaları, deneysel projeleri, düşünce alış verişlerini ve farklı söylemleri motive etmek üzerinedir. Eğitim kadromuz tasarım pratiğine sahip deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.
 
Hemen hemen tüm birinci sınıf öğrencilerimiz yıl sonunda “Tasarla Yap Stüdyosu” olarak tanımladığımız okul içi stajlarını yapmaktadırlar. İstanbul veya Türkiye’nin farklı yöreleri için geliştirdikleri bir projeyi dört haftada tasarlayıp üretmektedirler. Bu staj, öğrencilerimize tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar olan süreci ve sonuç ürünü anlamada büyük bir deneyim kazandırmaktadır.
 
Öğrencilerimizi bir aydan üç aya kadar olabilecek yaz stajlarında yurtdışı deneyimi için motive etmekteyiz. Bu staj, onlara hem ofis hem şantiye stajı konusunda yabancı bir ülkenin kültürünü anlama konusunda olanak sunmakta, ayrıca geleceğe dönük çalışma ortamları konusunda fırsat yaratmaktadır.
 
Öğrencilerimizi gelecekte, entelektüel ve deneyimli mimar ve iç mimarlar olarak hem Türkiye hem de yabancı ülkelerde çalışabilecek tasarımcılar olarak görüyoruz.
 
Prof.Dr. Oya Pakdil
Dekan, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Sosyal Medya