top of page

Cycle

2021

Design and Build! Studio Team:

Atilla Çetinkaya, Berfin Baltacıoğlu, Beril Çebi, Berk Serpen, Bora Aslan, Cem Şafak, Çelik Berke Kas ,Elif Demirtaş, Eray Çelikus, Gizem Ördek, Hasan Dönmez, Kağan Aydın, Pelin Acar, Rabia Baltacı, Selin Gökçe Kaya, Sude Daban, Tuna Alp Demirel, Yağmur Özçelik, Yusuf Çağrı Ekici

Tutors:

Beril Sarısakal, İrem Korkmaz, Naz Kaya

Project Assistants:

Beril Sarısakal, İrem Korkmaz, Naz Kaya

Construction Support:

Collaborators:

Baba Yapı, TORID, Nazımiye Anaokulu

The Cycle project was designed by first and second-year students of MEF University Faculty of Arts, Design and Architecture as a reading space for Nazimiye Kindergarten in Tunceli between 21 June and 2 July 2021. The project was carried out in two weeks and integrated into the kindergarten’s existing classroom considering the users’ spatial needs. It is a spatial intervention in which students can perform different activities such as reading, sitting, lying down, drawing, and playing games.
Cycle results from a design process conducted online by a team of nineteen students and three coordinators. The design process was carried out based on concepts of flexible use, children’s movement scenarios, spatial orientations, monitorability, modularity, and functionality. Knowing that there are two classes in the school and nine students studying in each class, the project area was tried to be perceived through various photographs and the embodied experiences of the kindergarten staff.
The main goal of the design is to provide kindergarten students (4-6 years) flexible usage areas and different experiences in the focus of the action of reading. Platforms consisting of 6 circle slices of 60 degrees can be seen as a transition element that allows alternative uses in the space where they are joined in different configurations.
The Cycle project, designed considering the safety, comfort, and physical characteristics of kindergarten children, consists of three different levels. 63 cm, 33 cm, and 17 cm heights were determined to allow children to sit, lie down, move on or play under the platforms. Spaces in-between platforms can be used as book storage areas. At the same time, the seating units at the bottom of the platform can be used as a table. When the whole surfaces of the seating units are placed to the back, the lower part can support the storage function that is much needed in kindergartens.
Cycle was designed as an open-source project. All elements of the design that complete a circle can be produced by CNC cutting method from 7 plates of 15 mm birch plywood measuring 1250*2500 mm, or they can be cut individually in 60-degree slices.

Cycle projesi MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Tunceli’de yer alan Nazimiye Anaokulu öğrencileri için iç mekan kitap okuma alanı olarak tasarlanmıştır. Proje, iki haftalık süreç içerisinde kullanıcının mekansal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, anaokulunun mevcut mekan kurgusuna eklenmeyi amaçlar. İç mekanda öğrencilerin kitap okumak, oturmak, uzanmak, resim çizmek, oyun oynamak gibi farklı aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri mekansal bir müdahaledir.
Cycle, on dokuz öğrenci ve üç yürütücüden oluşan ekip tarafından uzaktan yürütülen bir tasarım süreci sonucunda oluşmuştur. Tasarım sürecinde esnek kullanım senaryoları, çocukların beden ve hareket ilişkileri, mekansal yönelimler, izlenebilirlik, modülerlik, işlevsellik gibi kavramlar esas alınmıştır. Okulda yer alan iki sınıf ve halihazırda her bir sınıfta eğitim gören dokuz öğrenci olduğu bilgisine dayanarak proje alanı, çeşitli fotoğraflar ve anaokulu kadrosunun deneyim aktarımı ışığında algılanmaya çalışılmıştır.
Projenin ana hedefi, yaşları dört ile altı yaş arasında değişen anaokulu öğrencilerine kitap okuma odağında esnek kullanım ve farklı deneyim imkanları verebilecek bir tasarım oluşturmaktır. 60 derecelik 6 daire diliminden oluşan platformlar, birbirlerine farklı konfigürasyonlarda eklemlenerek yerleştikleri mekanda alternatif kullanımlara izin veren bir geçiş elemanı olarak görülebilir.
Anaokulu çağındaki çocukların güvenliği, konforu ve bedensel özellikleri göz önüne alınarak tasarlanan Cycle projesi, üç farklı kota yayılır. 63 cm, 33 cm ve 17 cm yüksekliklerindeki kotlar çocukların oturabilmeleri, uzanabilmeleri, üzerinde hareket edebilmeleri veya platformların altına girip oyunlaştırabilmeleri hedeflenerek kararlaştırılmıştır. Platformlar arası boşluklar kitap depolama alanı olarak kullanılabilmektedir. Platformun alt kısmında bulunan oturma birimleri öğrencilerin platformu masa olarak kullanmalarına da olanak vermektedir. Oturma birimlerinin dolu yüzeyleri arkaya gelecek şekilde yerleştirildiğinde, alt bölüm de anaokullarında çokça ihtiyaç duyulan depolama fonksiyonuna destek verebilmektedir.
Cycle, açık kaynak bir proje olarak tasarlanmıştır. Tasarımın bir daireyi tamamlayan tüm elemanları 1250*2500 mm ölçülerindeki 7 plakadan CNC kesim yöntemiyle üretilebileceği gibi, 60 derecelik dilimler halinde, parçalı olarak da kestirilebilir. Nazimiye Anaokulu’nda gerçekleştirilen kurgu için malzeme olarak 15 mm huş kontraplak kullanılmıştır.

bottom of page