top of page

Lâl

2023

Design and Build! Studio Team:

Ada Kilimci, Begüm Öztürk, Ece Nur, Ecem Şahan, Efe Şenel, Lizay Vural, Mehmet İncekara, Mehmet Sebilçioğlu, Rana Büyükteke, Sena Koç, Sude Aldatmaz

Tutors:

Didem Sağlam, Ozan Avcı

Project Assistants:

Kayra Suner, Pınar Zeyrek

Construction Support:

Collaborators:

Koç Orman Ürünleri, Birleşmiş Eller Derneği

The Lâl project, designed by MEF University Faculty of Arts, Design and Architecture students within the scope of the 2023 Design and Build studio was designed to meet the needs of students in the earthquake zone.

Considering the impact of earthquake on spatial perception, such as the conversion of private or semi-public spaces into predominantly public areas, the project was shaped through discussions on reimagining public spaces in earthquake regions.

The aim was to provide diverse functions by integrating individual modules, including workspaces, seating areas, resting spots, and gathering points. While the modules were primarily designed as seating areas, the incorporation of textile and wooden details on the facades and roofs, along with their integration with other modules, endowed them with varied functions and experiential usage.

Every stage, from production to installation, was accomplished through teamwork involving students and coordinators. Although the project was initially designed in the FADA studio, it was implemented on-site in Hatay-Samandağ by the design team.

Each module comprises two wooden frame surfaces, which, when combined with secondary beams, form the primary structure. Differentiation of the modules is achieved by adding slabs at various levels and through connections. Furthermore, the detailed elements on the facade and roof of the modules expand or redefine their relationship with the surroundings. Angled modules also serve as bridges, reinforcing connections with the main structural modules.

Lâl aims to diversify and distinguish individual modules by combining them. By highlighting singularity and tranquility in earthquake-affected areas and emphasizing the transition from individuality to communal spaces, it provides a public space for everyone, particularly students, seeking such experiences.

MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından 2023 Tasarla Yap stüdyosu kapsamında tasarlanan Lâl projesi, deprem bölgesindeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Tasarım, depremin mekan algısı üzerindeki etkisi - özel ya da yarı kamusal alanların çoğunlukla kamusal alanlara dönüşmesi - düşünülerek şekillenmiştir. Bu nedenle proje, deprem bölgesindeki kamusal alanların mekansal olarak kullanımına yönelik tartışılarak geliştirilmiştir.

Tasarım; çalışma alanları, oturma alanları, dinlenme alanları ve toplanma noktaları dahil olmak üzere bireysel modülleri entegre ederek farklı işlevler sağlamaktır. Modüller temel olarak oturma alanları olarak tasarlanmıştır. Ancak cephe ve çatılara eklenen tekstil ve ahşap detaylar, diğer modüllerle birleştirildikten sonra çeşitlenen fonksiyonlarıyla farklılaşarak tecrübeye dayalı bir kullanım sunmaya başlamaktadır.

Projenin üretiminden kurulumuna kadar tüm aşamalar öğrenciler ve koordinatörlerle birlikte ekip çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. Proje Mef Üniversitesi FADA stüdyosunda tasarlanmış olmasına rağmen tasarım ekibi tarafından Hatay-Samandağ'daki proje alanında kurulmuştur.

Projede bir modül iki ahşap çerçeve yüzeyden oluşmaktadır. Bu yüzeyler ikincil kirişlerle birleşerek ana yapıyı oluşturmaktadır. Ana yapıya farklı kotlarda ve bağlantılarla döşemeler eklenerek modül tekil bir şekilde farklılaşmaktadır. Modülün cephesinde ve çatısında kullanılan detay elemanları ise çevresiyle kurduğu ilişkinin sınırlarını oluşturmakta veya bu sınırları genişletmektedir. Ayrıca açılı modüller bir köprü görevi görerek ana yapı modülü ile bağlantıyı güçlendirmektedir.

Lâl, tekil ve sessiz modülleri bir araya getirerek çeşitlendirmeyi ve farklılaştırmayı amaçlamaktadır. Deprem bölgesindeki tekilliğe ve sessizliğe dikkat çekerek, bireyselliğin yeniden kamusallığa dönüşmesini, yeniden birleşmeyi ve farklılaşmayı vurgulayarak, bunu deneyimlemek isteyen başta öğrenciler olmak üzere her birey için kamusal bir alan olarak hizmet vermektedir.

bottom of page