top of page

Oyun Evimiz

2021

Design and Build! Studio Team:

Barış Yardımcı, Beyza Meydancı, Çelik Berke Kas, Didenaz Sönmez, Dilara Öztürk, Efe Kaan Atılgan, Ege Yuyar, Emir Büyükemir, Esra Süslü, Esrin Mutçalı, Hatice Nur Bülbül, Kutay Kocaman, Mehmet Berkay Erbaşı, Merve Sandıkcı, Murat Tanrıkulu, Nilay Aslan, Seda Bardak, Sude Uzun, Sude Ünal, Yaren Aslan

Tutors:

Ozan Avcı, Ahu Sökmenoğlu Sohtorik, Arda İnceoğlu

Project Assistants:

Construction Support:

Bodrum Municipality

Collaborators:

Yukarı Mazı Primary School, Babun Play, Babun Children’s Bookshop and Community Bodrum

After the extensive wildfires of August 2021 Mazı region of Bodrum has sustained great damage both to the natural and physical environment. Students of MEF University Faculty of Arts Design and Architecture have declared an interest in organizing a volunteer ‘Design build studio’ in order to help the people of the area. Participating in the Design build studio is a required undertaking for all first year students. Ahu Sökmenoğlu Sohtorik, who has been teaching part-time at the school and lives in Bodrum, has reached out to Bodrum Municipality, District Education Board and Yukarı Yazı Primary School about the possibility of a collaboration. The parties have agreed on the necessity for a play space in the school for children. A group of twenty volunteer students, Ozan Avcı, Ahu Sökmenoğlu Sohtorik and Arda Inceoglu have designed and built a timber play house for the children of Yukarı Mazı Primary School between October 22nd and 29th in their yard.

‘Our Play House’ as named by the children of the school, is located in an underutilized part of their backyard. The design of the play area aimed to give an identity to this forgotten space. Design consists of four interlocked parts: play tunnel, tree-house, puppet show viewing area and rest area. The itinerary starts with a tunnel entry just next to the exit of the school bringing them to the area dedicated to the children in the yard. This tunnel is strongly connected with its location by integrating the cypress trees and follows an existing wall. The tunnel is designed considering the scale of the children and carries them into the tree-house. The tree-house surrounds an olive tree and creates a space revolving around it. The tree-house, olive tree and the space together make up a playing platform. The tree-house also functions as a screen for puppet shows. Overlooking the screen there are a number of viewing platforms at different levels and dimensions. Finally, a table and banks are connected to the platforms for the use of the children as well as their teachers.

One of the important contributions of the ‘Our Play House’ project is that the construction process was thought of as a carnival. The inclusion of supporters such as Babun Play, Babun Children’s Bookshop and Community Bodrum as well as local volunteers and the various art, architecture, play workshops they have organized parallel to the construction process enabled to include the children into the process. The overall process has become a story of collaboration, establishing friendships and making memories by students of MEF and Yukarı Mazı Primary School.

The project has been made possible by the financial support of Bodrum Municipality, volunteer design and construction work of MEF group and local stakeholders from Bodrum. The overall architectural design and construction process has been planned as a project with social impact functioned perfectly by the harmonious collaboration of various stakeholders. We hope that the ‘Our Play House’ will serve the children of the school for many years to come and that they will remember this week ending with the festival with fond memories.

2021 yılı Ağustos ayında Bodrum ve civarında da gerçekleşen yangınlarda özellikle Mazı bölgesinin büyük zarar görmesi sonrasında MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri zorunlu bir staj olarak yaz aylarında yaptıkları ve artık gelenekselleşen 2 haftalık bir kolektif tasarım ve üretim süreci olan Tasarla ve Yap! Stüdyosunu bu kez tamamen gönüllü olarak Bodrum Mazı’da yapmak istediklerini MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na bildirmişlerdir. Bunun üzerine dekanlık, Bodrum'da yaşayan ve MEF Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak akademisyenlik yapan Ahu Sökmenoğlu Sohtorik aracılığı ile Bodrum Belediyesi, İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Yukarı Mazı İlkokulu ile iletişime geçmiştir. Yapılan görüşmelerde Yukarı Mazı İlkokulu okul öncesi çocuklarına yönelik bir oyun alanı ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekanı Arda İnceoğlu, öğretim üyesi Ozan Avcı, Ahu Sökmenoğlu Sohtorik ve 20 kişilik gönüllü bir mimarlık öğrencisi ekibi bu ihtiyaca cevap verecek bir ahşap oyun evi tasarım önerisi geliştirerek 22-29 Ekim 2021 tarihleri arasında bu tasarımı Yukarı Mazı İlkokulu bahçesinde inşa etmişlerdir.

Tamamlandıktan sonra çocuklar tarafından “Oyun Evimiz” ismi verilen bu proje Yukarı Mazı İlkokulu’nun arka bahçesinde yer alan atıl alanda konumlanmaktadır. Bu unutulmuş niteliksiz alanın tasarlanan oyun alanı ile bir kimlik kazanması hedeflenmiştir. Tasarım, Oyun Tüneli, Ağaç Ev ve Kukla Tiyatrosu izleme platformları ve Oturma Alanı olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Tasarım, okul öncesi çocuklarının binadan çıkış yaptıkları kapıdan onları alan ve bahçenin kendilerine ayrılan kısmına taşıyan bir oyun tüneli ile başlamaktadır. İçerisine yer aldığı alan ile kuvvetli bir ilişki kuran bu tünel mevcut selvi ağaçları boyunca uzanmaktadır. Ağaçların gövde formları ile uyumlu bir ilişki içerisinde ve çocuk ölçeğini gözeterek uzanarak oyun tüneli çocukları bir ağaç eve taşımaktadır. Ağaç ev etrafına yerleştiği zeytin ağacın gölgesi ile bütünleşerek çocuklara içerisinde oynayabilecekleri bir oyun platformu/mekanıdır. Ağaç ev aynı zamanda kukla tiyatrosu için bir sahne görevi de görmektedir. Sahneye bakan farklı kotlardaki ve boyutlardaki ahşap düzlemler ise tasarımın üçüncü bölümünü oluşturan Kukla Tiyatrosu izleme platformlarını oluşturmaktadır. Son olarak bu platformlar bir masa ve bank ile bütünleşerek öğretmenlerin de kullanımına uygun bir alan oluşturur.

“Oyun Evimiz” projesinin Yukarı Mazı İlkokulu öğrencilerine en önemli katkılarından biri de inşa sürecinin bir şenliğe dönüştürülmüş olmasıdır. Babun Play, Babun Çocuk Kitapçısı, Komünite Bodrum ve destekçileri gibi Bodrum’lu yerel gönüllülerin de katkısıyla inşa süreci ilk günden itibaren çocukları sürece dahil etmek üzere çeşitli mimarlık, sanat, oyun vb. atölyeler ile zenginleştirilmiştir. Böylece üretim süreci MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ekibi ile Yukarı Mazı İlkokulu öğrencilerinin bağ kurduğu, anı biriktirdiği bir birlikteliğe, bir dostluğa dönüşmüştür.

Proje, Bodrum Belediyesi’nin maddi desteği, MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi gönüllü ekibinin tasarım ve üretim emekleri ve Bodrum’lu yerel paydaşların da katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Farklı paydaşların birbirleriyle uyum içinde çalışması sürecin sosyal etki odaklı bir mimari üretim süreci olarak tasarlanmasına ve gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. Çocuk şenliği ile birleşen proje üretim sürecinin yaklaşık 100 adet okul öncesi ve ilkokul öğrencisinin hafızasında özgün bir deneyim olarak yer aldığını umuyoruz. Ve elbette Oyun Evimiz’in okul bahçesinde özgün ve eğlenceli bir oyun mekanı oluşturduğu düşünüyor ve uzun yıllar boyunca çocuklara oyun imkanı sağlamasını diliyoruz.

bottom of page