top of page

Tangle

2021

Design and Build! Studio Team:

Aleyna Yıldız, Aysılu Şahin, Berkin Efe Avcı, Beste Sevgi Köroğlu, Deniz Eser, Emine Merve Akosman ,Erva Yardımcı, Ezgi Nil Duru, Helin Erol, Melike Naz Zeyrek, Mehmet Orçun Eyvel, Mehmet Toprak Şahin, Nehir Erçelebi, Selen Dilay Kafa, Seyid Ömer Yağmurcu, Tolga Dağlı, Umut Bozkurt,Vitali Altunal,Yaren Top, Zeynep Arı, Zeynep Zehra Avcı

Tutors:

Başak Eren, Derya Uzal, Eda Yeyman

Project Assistants:

Begüm Nar, Berfin Az, Elif Lahor, Enes Kaya, Sümeyye Nur Öztürk

Construction Support:

Collaborators:

Baba Yapı, TORID, Nazımiye Anaokulu

Tangle aims to provide a classroom environment and playground in the garden of the kindergarten for its students, which became essential during the pandemic. The project is designed according to the needs of Nazımiye Kindergarten, Tunceli. However, its modular nature allows it to be adapted to any kindergarten in need. The project is produced with CNC technology, and the drawings are published as open-source so that they can be installed in other kindergartens.
The modules allow children to sit in quarter circles at different levels, use them as steps to walk between the units, use the top level as a table, or lean their back while sitting on the lower level. These different options show the possibility of different spaces that the modules create within themselves.
Tangle enables children to engage dynamically with their teachers. Unlike the standard classroom layout, the students can be positioned in more unrestrained or more together combinations, responding to the needs of the targeted activity to be carried out, owing to the angular and modular system. Moreover, the design can act as a playground to stimulate the children’s imaginations who pass through the units by using the space between the panels.
The designed units can be produced by a CNC unit from 15 mm plywood boards. One module consists of two 90-degree horizontal circle slices of different radius, three vertical surfaces, and four connecting elements. The three vertical surfaces located on the edges and middle of the units are designed as two sizes; large surfaces with gaps to transform the learning experience into a fun activity and a play, and small surfaces to connect the two units without blocking the visual and physical connection.
Tangle consists of modular and mobile units that allow children to create different variations. The system diversifies depending on the number of units produced and provides different usage scenarios and forms with the same number of units.
These units can be connected or used separately. The connection elements are pinned perpendicular to the vertical surface from the holes located at the end of each unit to join two units side by side. If one unit is used as a separate module or an ending unit, the connection element is pinned parallel to the vertical surface to lock onto itself.

Tangle, pandemi ile ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere anaokulunda öğrenim gören öğrencilere okulun bahçesinde de sınıf ortamı sağlamayı ve bir oyun alanı sunmayı hedefler. Tunceli Nazımiye Anaokulu’ndan gelen talepler doğrultusunda tasarlanan modüler sistemi sayesinde farklı okullara da uygulanabilir. CNC ile üretilen projenin çizimleri başka anaokullarında da uygulanabilmesi için açık kaynak olarak paylaşıldı.
Proje; kullanıcısı olan çocukların farklı seviyelerdeki çeyrek dairelerde oturabilmeleri, bu daireleri basamak olarak kullanıp daireler arasında geçiş yapabilmeleri, görece daha üstte kalan çeyrek daireyi masa olarak kullanabilmeleri veyahut sırtlarını yaslayabilmeleri ile modüllerin kendi ne kadar farklı mekanlara imkan yarattığını gösterir.
Modüller çocukların farklı açılarda oturabilmelerine imkan vererek öğretmenleriyle daha dinamik bir ilişki içinde olmalarını sağlar. Yapılacak faaliyetin ihtiyaçlarına cevap veren tasarım ile öğrencilerin konumlanması alışıldık sınıf düzeninden farklı kurgulanabilir. Ayrıca paneller arasındaki boşlukları kullanarak birimler arasında geçiş yapan çocuklar için de hayal güçlerini canlandıracak bir oyun alanı haline gelebilir.
Tasarlanan birimler 15 mm’lik kontrplakların CNC ile kesilmesiyle üretilebilir. Bir modül farklı yarıçaplardaki 90 derecelik iki yatay daire dilimi, üç düşey plaka ve dört birleştirme parçasından oluşur. Birimlerin kenarında ve geçişi engellemeyecek şekilde ortasında yer alan bu üç düşey plakada açıla boşluklar sayesinde çocukların oyun oynayabileceği bir alan oluşur. Düşey plakalar iki çeşittir: uzun ve boşluklu yüzeyler öğrenmeyi eğlenceli hale getirecek seperatörler ve oyun alanları olarak çalışırken kısa yüzeyler birimleri engelsiz birleştirerek geniş yüzeyler oluşturmayı amaçlar. Bu düşey plakalar tarafından taşınan daire dilimleri farklı durumlarda masa basamak ve oturak olma gibi farklı işlevler üstlenir.
Tasarımın modüler ve mobil birimlerden oluşması, farklı varyasyonlar yaratmaya olanak sağlar. Üretilen birim sayısına bağlı olarak oluşturulacak sistemler farklılıklar gösterir ve farklı kullanım şemaları oluşturulur.
İki birimin yan yana getirilerek birleştirilmesi durumunda, bağlantı elemanları her birimin ucunda bulunan deliklerden düşey yüzeye dik olacak şekilde birleştirilerek sistem sabitlenir. Biriminin başka bir birimle birleşmediği veya ayrı bir birim olarak kullanıldığı durumda ise, sistemin kendi içinde kitlenmesi için, bağlantı elemanı düşey yüzeye paralel olacak şekilde gelerek sistemi kapatır.

bottom of page