top of page

TE.PE

2021

Design and Build! Studio Team:

Ardahan Görkem Tepe, Berfin Konak, Didem Uçak, Dilara Tolu, Esila Vıcıl, Gülcan Karaman, İrem Altunbaş, Mustafa Atay Hut, Rabianur Yılmaz, Selcan Yalçınkaya, Selin Alemda, Sude Turan, Yağmur Aker, Yücehan Karalar

Tutors:

Ali Arslan, Bihter Çelik

Project Assistants:

Begüm Nar, Berfin Az, Elif Lahor, Enes Kaya, Sümeyye Nur Öztürk

Construction Support:

Collaborators:

Baba Yapı, TORID, Nazımiye Ortaokulu

TE.PE is a project examining alternative modes of sitting, resting, and socializing for secondary school students. It also allows students to experience the space from different points by using the same furniture differently. It discusses sitting, resting and socializing actions to shape the design from initial ideas to joint details. To realize that, TE.PE offers armrests, backrests, dynamic seating areas for reading to increase its usage without blocking the flow. king the flow.
It aims to use space effectively with a modular design where usable space is limited. The design can be produced quickly with a single material and it is easy to assemble. TE.PE transforms the existing wide corridor where students are already hanging out into a multifunctional space to spend time and socialize with diverse usages. The project can be adapted to different areas with similar characteristics, like in front of the unused elevator owing to its modular system. TE.PE can be produced from 5 boards. Plywood board sizes; 1250 x 2500 x 15mm
The project aims to create a flexible space allowing different usages. While comfortable and multifunctional units provide this flexibility, they also enrich the design. Maximum use of the space with minimum material was the main goal in the design process. The project consists of one main unit and three additional units developed through tests on physical and 3D models.
The main unit is formed by a combination of Module 1 and Module 2. Additional units formed by Module A, Module B, and Module C support the main unit. Module A is an additional sloped unit to lean on where users can attach to the seating surfaces of the design as they want. It can be used as attached to the main unit or independently as a stool. Module B is an additional unit transforming the furniture with additional armrest and backrest functions connected to the seating surfaces. Module C is the additional unit used as a storage space attached to the seating surface.

TE.PE projesi, Nazimiye Ortaokulu öğrencileri için alternatif oturma, dinlenme ve sosyalleşme alanları tasarlamanın yanısıra, okul koridorunun kullanım senaryolarını gözeten ve kullanıcılara mekan içinde yeni deneyimler sunan bir proje tasarlamayı amaçlıyor. Bu tasarım yaklaşımına benzer şekilde birleşim detayları ile farklı kotlar yaratarak, oturma, dinlenme ve sosyalleşme eylemlerini yeniden sorguluyor. Bütün bu işlevleri ise, koridorda rahatça ve geçici kullanımı teşvik eden, sırt ve kol dayanabilen, kitaplık için okuma alanlarına dönüşen, eklenip-çıkarılabilir parçaları sayesinde sağlıyor.
Yeterli alana sahip olmayan mekanlarda modüler bir tasarım ile yerleşeceği alanın etkin bir şekilde kullanımını amaçlıyor. Kolay kurulum ve tek tip malzeme tercihi ise hızlı üretime elverişli bir tasarımı mümkün kılıyor. TE.PE aracılığı ile halihazırda vakit geçirmek için kullanılan koridor, öğrencilerin molalarında kullanması için birçok olasılığın bir araya geldiği bir alana dönüşüyor. Proje, koridorda benzer dinamiklere sahip kullanılmayan asansör önü gibi alanlara da adapte edilebiliyor. TE.PE 5 plaka kullanılarak inşa ediliyor.Kontraplak ölçüleri; 1250 x 2500 x 15mm
Projenin hedefi, kullanıcıların farklı şekillerde kullanabileceği esnek bir alan yaratmak. Rahat ve çok amaçlı birimler bu esnekliği sağlarken, tasarımı da zenginleştiriyor. Tasarım sürecinde, farklı ebatlarda birimlerin önerilmesiyle kullanıcıların maksimum fayda sağlaması amaçlanıyor. Proje maket ve model üzerinden yapılan denemeler sonucu ortaya çıkarılan bir ana birim ve küçük ek birimden oluşuyor.
Ana birim Modül 1 ve Modül 2 nin birleşimden oluşuyor. Modül A, Modül B ve Modül C ile oluşan ek birimler tasarımı destekler. Modül A kullanıcıların istediği zaman mobilyanın oturma yüzeylerine takıp yaslanabilecekleri bir eğimde bir ek birimdir. Mobilyadan bağımsız olarak da çalışabilen bu birim mobilyadan çıkarılıp tabure olarak da kullanılabilir. Modül B kullanıcılara kol dayama, sırt dayama gibi işlevler tanımlayan ve oturma yüzeylerine takılıp çıkarılabilen ek birimlerdir. Modül C adındaki ek birim ise kullanıcıların oturma yüzeyine takıp çıkarabileceği bir kitap veya eşya depolama birimidir.

bottom of page